Mustafa Sherif är 2022 års Clarence Morberg-pristagare – Samhällsbyggarnas utmärkelse som belönar unga inspiratörer och samhällsbyggare. Foto: Privat
Mustafa Sherif är 2022 års Clarence Morberg-pristagare – Samhällsbyggarnas utmärkelse som belönar unga inspiratörer och samhällsbyggare. Foto: Privat

 

Mustafa Sherif är 29 år ung – och redan fixstjärna inom svenskt samhällsbyggande. Förutom ett glödande engagemang för bättre städer för alla har han genom sin kommunikativa talang lyft avgörande framtidsfrågor till nya höjder.

 

Därför tilldelas han Samhällsbyggarnas pris Clarence Morberg-priset 2022.

 

– Vi samhällsbyggare verkar ofta bakom kulisserna och hamnar sällan i rampljuset. Därför är det så fantastiskt med en person som Mustafa Sherif. Genom hans genuina engagemang, djupa kunnande och bländande lyskraft är han en eminent representant för hela i branschen, säger Joanna Messmer, vd på Samhällsbyggarna.

 

Han är ständigt närvarande, Mustafa Sherif. I sociala medier, i podcasten Urbanistica och som ambassadör för olika projekt runt om i världen.

 

Det var i mötet med den danske arkitekten Jan Gehl och på masterprogrammet Sustainable urban design på KTH som han hittade rätt spår. Hans fokus är på den barnvänliga staden, vilket i förlängningen också innebär den människovänliga staden. Och det perspektivet genomsyrar hela paletten av uppdrag.

 

Jobbet på Afry handlar inte enbart om stadsplanering – i uppdraget ingår också marknadsföringsstrategier och kommunikation, inte minst genom podcasten Urbanistica. Med snart 350 avsnitt i bagaget och lyssnare i fler än 140 länder har han skapat en plattform för samtal om samhällsbyggande som spränger branschgränserna. 

 

Mustafa Sherif har en hisnande lista över förtroendeuppdrag. Han är ordförande i Föreningen för samhällsplanering, FFS, lokalavdelning Stockholm-Mälardalen, Placemaking Europe-ledare, ambassadör för arkitektur och stadsbyggnadsfestivalen Open House Stockholm och har jobbat med TEDx Stockholm, för att bara nämna några.

 

Han jobbar aktivt med studenter, som gästföreläsare på KTH:s masterprogram hållbar samhällsplanering och stadsutformning, ansvar för Berghs kurs Socialt hållbara städer liksom ett stöd till studenter som skriver examensarbeten på ämnet barnvänliga städer.

 

Vad betyder Clarence Morberg-priset för dig?

– Jag känner mig hedrad, ödmjuk och väldigt glad att ta emot Samhällsbyggarnas pris Clarence Morberg-priset för år 2022. Priset för mig är ett belöningskvitto. Ett kvitto på att mitt aktiva driv och arbete med komplexa stadsutvecklingsfrågor som främjar utvecklingen i byggbranschen och skapar framtidens städer för alla människor, syns och hörs. Priset ger mig mer inspiration, väldigt mycket motivation och en stor energiboost.

 

Clarence Morberg-priset delas årligen ut till yngre yrkesverksam person. Det delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 25–26 oktober som i år hålls på på Norra Latin i Stockholm. Pristagaren erhåller en prissumma om 20 000 kronor. 

 

Juryns motivering:

 

Ordet inspiration kommer av latinets inspirare: att andas in, andas på, blåsa liv i. Mustafa Sherif är genom sin oförtröttliga hängivenhet en inspiratör i ordets verkliga betydelse. Han andas samhällsbyggnad och blåser ständigt liv i vår bransch.

 

Det gäller inte minst bland de många unga – studenter och nyeutexaminerade – som vittnar om hans betydelse för deras studie- och karriärval. Att ledsaga studenter som skriver om barnvänliga städer är en del av hans kall för framtidens hållbara samhälle med människan i centrum. Det handlar också om engagemanget i de många organisationer och sammanslutningar som verkar för att främja och fördjupa branschen, liksom podcasten Urbanistica som har lyssnare i hela världen. Allt detta, och mer därtill, gör Mustafa Sherif till självklar mottagare av Clarence Morberg-priset.

 

OM MUSTAFA SHERIF

Ålder: 29 år

Utbildning: Masterexamen, Sustainable Urban Planning and Design, Kungliga Tekniska högskolan KTH. Utbytestermin vid Politecnico di Milano University i Italien.Kandidatexamen, högskoleingenjör i byggteknik med arkitektur, Lunds tekniska högskola, LTH,

Gör: Stadsplanerare med fokus på barnperspektiv, AFRY, marknadsföringsstrateg, fokus på Urban Design, AFRY, Urbanistica podcast 

>>Läs intervju med Mustafa Sherif i Samhällsbyggarnas medlemstidning Samhällsbyggaren: En röst för staden

 

JURY CLARENCE MORBERG-PRISET 2022

Joanna Messmer, vd, Samhällsbyggarna

Jan Wejdmark, senior partner, Newsec

Malena Havenvid, civilingenjör, doktor i företagsekonomi och lektor i byggprojektledning, KTH

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket

Ann-Louise Lökholm, vd, Sweco Sverige

Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst

 

Om Clarence Morberg-priset

Clarence Morberg-priset delas årligen ut till en yngre yrkesverksam person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen

>> Läs mer om Clarence Morberg-priset