Många goda skäl att bli medlem i Samhällsbyggarna

Medlem

 

Vad ingår i medlemskapet?

  • ett växande nätverk som samlar tusentals kollegor i hela sektorn

 

  • fyra nummer av tidningen Samhällsbyggaren

 

  • ett forum för delad kunskap och kontakter

 

  • seminarier, mentorskap och träffar

 

  • rabatter och förmåner till Samhällsbyggnadsdagarna och andra evenemang

 

  • rabatter på utbildningar

 

  • möjlighet att hyra fantastiska lantmätarstugan i Åre

 

  • internationell samverkan inom ditt ditt område

 

  • tillgång till allt det som händer i regioner och sektioner

 

  • en starkare röst för dig och alla som bygger framtidens samhälle

 

 
Ordinarie medlem 650 kronor
Senior medlem (fr.o.m. det år du fyller 66 år) 350 kronor
Yrkesverksam första fem åren efter studierna 350 kronor
Student Gratis

 

Har du frågor angående medlemskapet eller behöver få kontakt med oss så kan du alltid maila till oss på info@samhallsbyggarna.org

 

Bli _medlem _knapp2