Clarence Morberg-priset 2015 tilldelades Lars Strömgren, ordförande på Cykelfrämjandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

 

Lars Strömgren tilldelas Clarence Morberg-priset 2015 med motiveringen:

 

"Lars Strömgren har en bred akademisk bakgrund med civilekonomexamen från Handelshögskolan, studier i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan och kulturgeografi och samhällsplanering vid Stockholms Universitet.

 

Sedan 2013 är Lars ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation. Lars är medlem i Trafikverkets nationella cykelråd och Nätverket Svenska cykelstäder skapades på initiativ av Lars. Lars har även varit med att skapa organisationen Svensk cykling och är även dess ordförande. Cykeln har en viktig roll att fylla i planeringen av det hållbara samhället, något som Lars bidragit till att visa. Lars har medverkat till att stärka cykelns roll i samhällsplaneringen och han har arbetat för att göra plats för cykeln i samhällsbyggnad och hållbar trafikplanering på ett mer naturligt sätt."

 

Bild från prisutdelning 14 oktober under middagen på Berns, Samhällsbyggnadsdagarna 2015.

 

Clarence Morberg-pristagare Lars Strömgren.

 

Juryn 2015:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden
Lise Langseth, Management konsult
Erik Selin, vd Balder
Stefan Engdahl, planeringsdirektör Trafikverket
Jan Wejdmark, ordf. Samhällsbyggarna
Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

 

 

Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med 5000 medlemmar. Samhällsbyggarna är unika i sin bredd med spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar. Alla som verkar inom Samhällsbyggnadssektorn är välkomna som medlemmar. Med fler kompetenser, erfarenheter och synpunkter skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.

 

Följ Samhällsbyggarna i sociala medier: Twitter: @Samhallsbyggnad | Facebook: Samhällsbyggarna| LinkedIn: Samhällsbyggarna | Instagram: Samhallsbyggarna