Medlemsavgifter 2023

Kategori

Avgift

Ordinarie medlem 650 kr

Senior medlem (fr.o.m. det år du fyller 66 år)

350 kr
Yrkesverksam första fem åren efter studierna 350 kr
Student Gratis

 

I medlemsavgiften ingår tidningen Samhällsbyggaren.

 

Har du frågor om din faktura? Mejla oss på info@samhallsbyggarna.org