Remisser 

skriva

 

Samhällsbyggarna svarar regelbundet på remisser som tar upp ämnen inom samhällsbyggnadssektorn. Remissvaren svarar våra kunniga sektioner på ämnesvis, läs mer om våra sektioner här

 

Remisser till Samhällsbyggarna kan skickas till:

 

Samhällsbyggarna

Glasbruksgatan 36

116 20 Stockholm

 

Digitalt: info@samhallsbyggarna.org