Samhällsbyggarnas sektioner

n

 

Föreningens sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet.

 

Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Saknar du en sektion inom ditt ämnesområde och har intresse av att driva igång en sådan så, tveka inte att kontakta VD eller annan på kansliet, så berättar vi mer om hur du kan gå tillväga och vad som krävs för att inrätta en ny region. Nya sektioner godkänns av Samhällsbyggarnas Styrelse.

 

Samhällsbyggarnas aktiva sektioner hittar du i menyfältet till vänster.