Samhällsbyggarnas valberedning


Helena Tellberg (sammankallande)

Kungälvs kommun, verksamhetschef för samhällslokaler och idrottsanläggningar
helena [dodododo] tellberg [atatatat] kungalv [dodododo] se

Olof Johansson

Programchef - Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket
olof [dodododo] b [dodododo] johansson [atatatat] trafikverket [dodododo] se

Anna Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan
anna [dodododo] denell [atatatat] vasakronan [dodododo] se

Rikard Silverfur

Chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna
rikard [dodododo] silverfur [atatatat] fastighetsagarna [dodododo] se

Anna Ervast Öberg

affärs- och projektutvecklingschef, Folkhem
anna [dodododo] ervast [dodododo] oberg [atatatat] samhallsbyggarna [dodododo] org