Samhällsbyggarnas priser

Samhallsbyggarna -3

 

Årets samhällsbyggare

Branschens klarast lysande stjärna

 

Priset delas ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn och har, genom sin gärning, utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser och främjande av samhällsutvecklingen.

 

Nominera

 

 

Clarence Morberg-priset

Årets unga inspiratör och samhällsbyggare

 

Delas ut till en yrkesverksam person som är en förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen genom gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning  och utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser och/eller främjande av samhällsutvecklingen.

 

Nominera

 

 

Excellence in Civil Engineering

Storartade insatser inom ingenjörskonsten

 

Excellence in Civil Engineering prisar den som genom sitt tekniska kunnande har bidragit till att utveckla samhällsbyggnadsprofessionen och -sektorn.

 

Nominera

 

 

Bästa examensarbete fastighetsrätt 

Priset delas ut till författaren eller författarna av det bästa examensarbetet inom fastighetsrätt. 

Ämnesområdet omfattar exempelvis frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor med mera.

 

Skickain

 

Skicka in ditt bidrag senast 30 juni

 

 

Bästa examensarbete fastighetsekonomi

Priset delas ut till författaren eller författarna av det bästa examensarbetet inom fastighetsekonomi. 

Ämnesområdet omfattar exempelvis sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

 

Skickain

 

Skicka in ditt bidrag senast 30 juni

 

S-kronan