Bästa examensarbete i hållbart samhällsbyggande

Ba ̈sta Examensarbete Ha ̊llbart Samha ̈llsbyggande

 

Förtjänar ditt examensarbete att prisas? Ge din uppsats större spridning och uppmärksamhet – med möjlighet att vinna upp till 50 000 kronor.

 

Priset för bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna – årets stora samling av och för hela branschen, den 9-10 oktober 2024. Vinner du priset för bästa examensarbete förväntas du närvara under Samhällsbyggnadsdagarna och presentera ditt examensarbete. Kommer du tvåa eller trea får du presentera ditt examensarbete under webbinariet "Aktuella examensarbeten i hållbarhet, ekonomi och juridik" som hålls den 14 november 2024Presentationer under SB-dagarna och webbinariet kommer att spelas in och publiceras i Samhällsbyggarnas kanaler.

 

Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen står för prissumman.

 

OM BEDÖMNINGEN

 

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.

 

Bedömningen av de inlämnade examensarbetena kommer att grundas på hur författarna har kunnat redovisa intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.

 

Prissummorna om 50 000 kronor om en student ensam har författat examensarbetet. Vid flera författare delas prissumman. 

 

Examensarbeten som tas upp till bedömning ska vara masterarbeten vid svensk högskola eller universitet som har utarbetats och godkänts under andra halvåret 2023 eller första halvåret 2024.

 

Sista inlämningsdag var den 4 juli 2024.

 

Har du frågor om tävlingen? Kontakta

Ellen Norman ellen.norman@samhallsbyggarna.org