Clarence Morberg-priset 2014 tilldelas Matilda Iverlund, Svenska Kraftnät

 

Matilda Iverlund

Matilda Iverlund, enhetschef för Investeringar Stationer

 

Motivering:

Matilda har en positiv inställning som smittar av sig på hennes kollegor och dem hon samarbetar med. Hon har gått från att ledas av andra till att själv leda sin omgivning på ett föredömligt sätt. Hon har ett strukturerat arbetssätt och har i sin ledarroll bidragit till att driva igenom flertalet förändringar på ett förtjänstfullt sätt. På detta vis har hon hjälpt till att skapa effektiva arbetssätt inom organisation hon verkar inom.

 

Hon är intresserad av sin omgivning och har därför lätt för att hitta rätt roller åt sina medarbetare, vilket också stimulerar dem i sitt arbete. Hon har dessutom en engagerande personlighet som inspirerar personer i hennes närhet.

 

Matilda är en god förebild för såväl sektorn i stort som för alla unga samhällsbyggare.

 

Juryn 2014 bestod av:

Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Samhälle Trafikverket

Åsa Hedenberg, VD Specialfastigheter
Lise Langseth, VD Faveo Projektledning
Johan Skoglund, VD JM AB

Jan Wejdmark, ordf Samhällsbyggarna
Olof Johansson, VD Samhällsbyggarna.