Excellence in Civil Engineering 

Excellence 2022-2

 

Excellence in Civil Engineering tilldelas en yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. 

  

 

Kriterier

Årets Excellence in Civil Engineering har, genom sitt tekniska kunnande, bidragit till att utveckla samhällsbyggnadsproffessionen och sektorn. Hen har genomfört arbete som haft en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden.

 

  • Idérikedom
  • Kompetensuppbyggnad
  • Forskning & utveckling 
  • Undervisning
  • Hållbarhet
  • Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser
  • Främjande av samhällsutvecklingen

  

Nominera

 

Nomineringen ska innehålla

 

  • En motivering till varför personen bör få priset
  • En kort beskrivning av personen (nuvarande och tidigare arbetsplatser och -roller samt andra förtroendeuppdrag)

 

Skicka in din nominering senast 30 juni!

 

 

V-kronan

Skulpturen V-kronan tilldelas vinnaren av utmärkelsen Excellence in Civil Engineering

 

 

V-kronans skulptör: Carl-Gustav Ekberg

Carl-Gustaf Ekberg är född i Stockholm och utbildade sig till civilingenjör vid KTH 1954. Efter 35 år inom byggbranschen och som företagskonsult började han 1988 sju års studier för skulptören och mentorn Axel (Wallis) Wallenberg (1898-1996). Denne hade i sin tur varit elev till Carl Milles och, efter dennes död 1955, intendent vid Millesgården i nära 25 år. Debuten blev hösten 1995 med 20 bronsskulpturer i Galerie S:t Nikolaus i Gamla Stan i Stockholm. Läs mer på hans hemsida här.