Bästa examensarbete i fastighetsekonomi

Förtjänar ditt examensarbete att prisas? Ge din uppsats större spridning och uppmärksamhet – med möjlighet att vinna upp till 15 000 kronor.

 

Bästa Examensarbete Fastighetekonomi

 

Ämnesområdet omfattar exempelvis sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

 

Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering. 

 

Priset för bästa examensarbete inom fastighetsekonomi delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna – årets stora samling av och för hela branschen, den 9-10 oktober 2024. Vinner du priset för bästa examensarbete förväntas du närvara under Samhällsbyggnadsdagarna och presentera ditt examensarbete. Kommer du tvåa eller trea får du presentera ditt examensarbete under webbinariet "Aktuella examensarbeten i hållbarhet, ekonomi och juridik" som hålls den 14 november 2024Presentationer under SB-dagarna och webbinariet kommer att spelas in och publiceras i Samhällsbyggarnas kanaler.

 

Jury

Peter Palm (ordförande), Malmö universitet

Lars Haag, Deutsche pfandbriefbank

Daniel Roos, Stockholms stad

 

OM BEDÖMNINGEN

 

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.

 

Bedömningen av de inlämnade examensarbetena kommer att grundas på hur författarna har kunnat redovisa intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.

 

Prissummorna om 15 000 kronor om en student ensam har författat examensarbetet, 20 000 kronor om två studenter tillsammans har författat examensarbetet (10 000 kronor till vardera student) och om fler än två studenter har författat examensarbetet får dessa dela på 20 000 kronor. 

 

De examensarbeten som kommer att tas upp till bedömning ska ha utarbetats och godkänts under andra halvåret 2023 eller första halvåret 2024.

 

Sista inlämningsdag var den 4 juli 2024.

 

Har du frågor om tävlingen? Kontakta

Peter Palm peter.palm@mah.se

Ellen Norman, ellen.norman@samhallsbyggarna.org