Jerker Lessing tilldelas Excellence in Civil Engineering 2021. Foto: BoKlok

Jerker Lessing är svensk primus motor och internationell stjärna inom industriellt byggande. Som forskare, lärare och utvecklare lyfter han området till nya nivåer. Därför tilldelas han Samhällsbyggarnas utmärkelse Excellence in Civil Engineering 2021.

 

Han har lett forskning- och utvecklingsprojekt för några av de största i branschen, sedan 2015 som FoU-chef på BoKlok.

 

Dessutom har Jerker Lessing rönt stora framgångar som forskare och undervisare: vid Lunds tekniska högskola, LTH, och i en förlängd roll som adjungerad professor vid prestigeuniversitetet Stanford University (som han har haft ett samarbete med sedan 2013) för att nämna ett par exempel. Flera av hans böcker är referensverk på området industriellt byggande.

 

Efter studietiden var han aktiv i Svenska väg- och vattenbyggares riksförbund (SVR) – som nu är en del av Samhällsbyggarna. 2013–2016 var han ledamot i tidningen Samhällsbyggarens redaktionsråd.

Via Stanford har han etablerat en kurs om industriellt byggande för studenter och forskare och också skapat Industrialized Construction Forum - en global konferens för både akademi och industri som lockar deltagare från hela världen.

 

– För att komma framåt i många av samhällets stora utmaningar behöver vi fritänkare med förmåga att koppla samman olika delar till nya helheter. Jerker Lessings gärning är ett paradexempel på ett sådant gränsöverskridande. Det bidrar till att ge byggbranschen fart – mot ökad hållbarhet och effektivitet – utan att tappa kvaliteter, säger Samhällsbyggarnas vd Lars Strömgren.

 

Motivering:

Industriellt byggande är ett område med framtiden för sig, både när det gäller digitaliseringens möjligheter men också som en viktig del i det hållbara samhällsbygget. Jerker Lessing visar genom lång erfarenhet, stor kunskap och ett öppet sinne hur vi kan ta oss an vår byggda miljö på nya sätt och vilken potential detta har för vår framtid. 

 

Vinnaren av Excellence in Civil Engineering ska ha bidragit till att utveckla profession, sektor och samhälle inom forskning och utbildning, arbetsformer och arbetsprocesser samt hållbarhet. Det är kriterier som Jerker Lessing uppfyller med råge.

 

Vad betyder utmärkelsen för dig?

– Det är ett erkännande av det jag arbetar med och har åstadkommit! Och det glädjer mig att det också noteras av andra i branschen och förhoppningsvis kan det också inspirera andra, inte minst unga branschkollegor och studenter.

– Utmärkelsen ger mig också en känsla av ”din plan verkar funka”. Och den planen har alltid varit att jobba med det som verkligen intresserar mig och att göra det tillsammans med människor som inspirerar och stöttar och som man har roligt med.JERKER LESSING

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds tekniska högskola, LTH, Examen år 2000 (V95). Teknisk doktor 2015, LTH.

Jobb: Forsknings och utvecklingschef på BoKlok, adjungerad professor, Stanford University

Intressen: Byggnadsvård, Arkitektur, Segling, Friluftsliv, Odling

Brinner för att utveckla samhällsbyggandet, och att få industrin och akademin att samverka mer.

JURY EXCELLENCE IN CIVIL ENGINEERING 2021

Jan Wejdmarksenior partner, Newsec

Malena Havenvidcivilingenjör, doktor i företagsekonomi och lektor i byggprojektledning, KTH

Stefan Engdahlplaneringsdirektör, Trafikverket

Ann-Louise Lökholmvd, Sweco Sverige

Lars Strömgrenvd, Samhällsbyggarna

Kajsa Hesselvd, Svensk Byggtjänst

 

>> Läs mer om Excellence in Civil Engineering