Medlemsbrev 2022-05-25

 

Bästa medlem!

Våren är här och sommaren närmar sig med stormsteg. Många är vi säkert som redan ser fram emot semestern. I föreningen har vi några intensiva veckor kvar bland annat arbete med förberedelse för Samhällsbyggnadsdagarna 2022. 

 

Här kan du läsa mer om det som har hänt under året – och som kommer att hända framöver.

 


Årsmöte

Näst på tur står föreningens årsmöte som genomförs den 31 maj 2022 kl 17:00 på Zoom. Här kommer vi gå igenom vad som har hänt under året och berätta mer om våra projekt och verksamheter samt välja styrelse för det kommande året. 

Mer information och anmälan till årsmötet finns här:

/kalender/2022/05/samhaellsbyggarnas-aarsmoete-2022/

 

 

Samhällsbyggnadsdagarna 

Samhällsbyggnadsdagarna genomfördes 2021 som ett hybridevent genom fysisk närvaro på Scalateatern och digitalt. Upplägget med hybridevent ger större möjlighet för fler personer att kunna delta som av olika anledningar inte kan resa till konferensen.

 

Denna erfarenhet har vi tagit med oss in i planeringen för Samhällsbyggnadsdagarna 2022. I höst kommer konferensen att genomföras fysiskt på Norra Latin den 25–26 oktober 2022. Det kommer också vara möjlighet att delta digitalt. Kvällen den 25 oktober arrangeras en gemensam middag för de gäster som befinner sig på plats. Vi hoppas dock såklart att så många som möjligt vill delta fysiskt då nätverkande och sociala kontakter är en viktig del i föreningens arbete.

 

Programinnehållet för årets konferens börjar ta form och vi tar gärna emot önskemål från er, våra medlemmar om intressanta talare och inslag. 

 

Här kan du tipsa oss: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwEm9Sk_Dj1NW6orAo2eMkgBJjA7k5hFJ6IFHB6bpSjgB7w/viewform

 

Inom kort kommer vi släppa biljetterna till årets Samhällsbyggnadsdagarna och det finns redan nu möjlighet att anmäla sitt intresse för att får mer information och inte missa när biljettförsäljningen öppnar.

Mer information om det här: https://sbdagarna.se

 

 

Priser och utmärkelser

Under Samhällsbyggnadsdagarna i höst kommer föreningen att dela ut flera olika priser. Nomineringsperioden för dessa har nu öppnat.

 

Hjälp oss att hitta:

 

  • Årets samhällsbyggare - branschens klarast lysande stjärna
  • Clarence Morberg-pristagaren - Årets unga inspiratör och samhällsbyggare
  • Excellence in Civil Engineering - Storartade insatser inom ingenjörskonsten
  • Bästa examensarbete inom fastighetsrätt samt inom fastighetsekonomi. 

Läs mer om priserna och nominera här: /om-oss/priser-och-utmaerkelser/

 

 

Seminarier, utbildningar och annan verksamhet

Kursen Fastighetsvärdering och analys genomfördes i samarbete med KTH vid två tillfällen under året. Datum för nästa kursstart är satt till 30 augusti 2022. Kursen riktar sig i första hand till personer som kommer i kontakt med fastighetsvärderingar eller har som mål att själv kunna granska eller utföra värderingar i framtiden. 

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Som medlem i Samhällsbyggarna erbjuds kursen till rabatterat pris.

 

Låter det här som någonting för dig eller kanske en kollega? Läs mer och tips gärna vidare: /utbildningar/kth-kungliga-tekniska-hoegskolan/

 

Under det gångna året har föreningen genom sina sektioner. regioner och centralt ordnat med många träffar, studiebesök och seminarier för medlemmarna – fysiskt och digitalt eller en kombination av de båda. Redan nu finns planer för många olika events och seminarier framöver.

 

Ett exempel på detta var juridiksektionens digitala seminarium Obligatorisk digitalisering av äldre detaljplaner som hade 400 anmälda och drygt 300 deltagare.

 

De flesta seminarier som hålls digitalt redigeras och läggs också ut på vår Youtube-kanal så att de går att ta del av i efterhand. så gå in och titta, gilla, dela kommentera och följ: https://www.youtube.com/channel/UCMQqw7dGRVJV4gRQxs5YOgg

 

Ett strategiskt arbete har genomförts för att staka ut föreningens framtida inriktning. Medlemmar, aktiva deltagare i sektioner och regioner samt styrelsens ledamöter har deltagit i arbetet som ligger till grund för framtida arbete. 

 

 

Medlemmar

På årsmötet 2020 fördes en diskussion kring att slopa avgiftsreduceringen som ges till seniorer (medlem som fyllt 66 år). Detta främst som en del i arbetet att stärka föreningens ekonomi. Styrelsen fick i uppdrag att till påföljande årsmöte presentera ett förslag. På årsmötet 2021 presenterades det nya förslaget som innebar att avgiftsreduceringen för seniorer skulle slopas från och med 2022. Detta bifölls av årsmötet.

 

Efter att medlemsavgiften för 2022 aviserats till medlemmarna möttes kansliet av starka reaktionen från många seniorer som var missnöjda med och oförstående till höjningen av medlemsavgiften.

 

Ett extra årsmöte sattes in för att återigen diskutera frågan - seniorrabatter återinfördes. Dock så har hela situationen fört med sig negativa konsekvenser och flertalet medlemmar i den berörda medlemsgruppen valde att lämna föreningen på grund av situationen. De senaste månaderna har vi arbetat för att stärka förtroendet och vår förhoppning är att kunna återvinna flera av dessa medlemmar de närmaste tiden. 

 

 

Medlemsläget i allmänhet

Samhällsbyggarna har idag 3300 medlemmar aktiva. 

Av dessa är 48 procent yrkesverksamma medlemmar, 5 procent studerande, 21 procent unga yrkesverksamma (första 5 åren efter studierna) samt 26 procent seniorer (medlem som fyllt 66 år).Ekonomi

Utifrån tidigare negativa resultat, i synnerhet 2019, har arbetet gått ut på att se över föreningens kostnader och konsolidera verksamheten för att anpassa den till rådande förutsättningar. Det har bland annat inneburit att få nya ekonomiska rutiner på plats samt om möjligt kapa kostnader samt rationalisera och samordna föreningens arbete bättre. Allt i syfte att skapa förutsättningar för att långsiktigt utveckla föreningen och uppfylla dess ändamål.

 

Men en stor del av arbetet har också handlat om att hitta nya ekonomiska möjligheter som ligger i linje med vår verksamhet. Ett sådant exempel är kansliets jobb för att hitta nya vägar och skapa förutsättningar för fler företagssamarbeten framöver både kopplat till Samhällsbyggnadsdagarna men också mer kontinuerligt under hela verksamhetsåret.

 

Arbetar du på en ett företag eller en organisation som vill samarbeta med oss framöver? Läs mer här: /om-oss/samarbeta-med-oss/

 

 

Årestugan

Föreningens egna stuga i Åre har under det senaste året hyrts ut i mycket större utsträckning. Stugan är belägen mellan Åre och Duved i närhet till Rödkulleliftarna.

 

Stugan hyrs ut under hela året, alltså både under vintersäsongen för skidåkning och liknande samt under sommaren med möjlighet till fjällvandring eller mountainbikeäventyr.

 

Läs mer om stugan här: /bli-medlem/arestugan/

 

Samhällsbyggaren

Till skillnad från år 2020 där det ekonomiska läget krävde att vår tidning Samhällsbyggaren endast utkom i två upplagor ökade vi utgivningen återigen till fyra nummer under det gångna. Flera medlemmar har också återkopplat till oss och tycker att tidningen håller hög kvalitet och är en viktig del av medlemskapet.

 

Föreningens heltidsanställda kommunikatör har varit chefredaktör vilket möjliggjort samordning och koordinering av föreningens totala kommunikationsinsatser. Ett samordnat kommunikationsarbete möjliggör att föreningen når fler med en mer sammanhållen bild av verksamheten.

 

Vi välkomnar alla medlemmar att kontakta redaktionsrådet med ideer och uppslag för framtida nummer av tidningen. Läs gärna mer om Samhällsbyggaren här: /om-oss/samhaellsbyggaren/

 

Utgivningsplan för årets två sista nummer:

 

Nr 3               Nr 4               

2022-08-17   2022-11-02   Manusstopp

2022-09-22   2022-12-08   Utgivning

 

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt av er framöver genom våra olika aktiviteter och evenamang. 

 

Med vänliga hälsningar och en önskan om en riktigt fin sommar,

Samhällsbyggarnas kansli