Fastighetsvarderinganalys 2

 

Fastighetsvärdering och analys 7,5 högskolepoäng

AI234U

Nästa kursstart: 17/9 2024

 

Fastighetsvärdering och analys är en intensivkurs som ger dig gedigen koll på grunderna i värdering och analys av fastigheter: 

 

  • Investeringsbedömningar
  • Förvaltningssiffrorna bakom värderingen – vilka metoder finns det för att analysera detta?
  • En djupare marknadsanalys – hur påverkar mikro- och makrofaktorer bedömningen?

 

Kursen ges av några av KTH:s bästa forskare i ämnet liksom övriga föreläsare från offentliga sektorn och näringslivet.

 

Detta – tillsammans med ett innehåll och upplägg som utgår från den senaste forskningen på området – bidrar till den unika kunskapsbas du kommer att få tillgång till genom kursen.

 

Fastighetsvärdering och analys är i dag den enda kursen i sitt slag som ger högskolepoäng!

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 4000 kronor i rabatt på kursavgiften!

 

Anmalknapp

 

Vem vänder sig kursen till?

Kommer du i kontakt med fastighetsvärderingar i ditt jobb? Behöver du en djupare förståelse för fastighetsvärdering och fastighetsanalys – och därmed fatta bättre beslut när det gäller investeringar, kreditgivning och -bedömning, hyressättningar och mycket annat?

 

Arbetar du som företagsrådgivare eller kreditrådgivare med fastighetstransaktioner eller som mäklare?

Är du fastighetsägare eller fastighetskonsult?

Jobbar du på fastighetsbolag eller juristfirma som har fastighetsuppdrag?

 

Då är Fastighetsvärdering och analys rätt kurs för dig och dina kollegor!

 

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värderingen vilar på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet.

  

Kursen ger dig rätt verktyg för att kunna tolka, förstå och bedöma värderingar vid exempelvis kreditgivning, investeringsbeslut, hyressättning av nyproduktion eller andra situationer där en fastighetsvärdering ska göras. 

 

Innehåll och upplägg

Ett av huvudmomenten i kursen är att deltagarna själva utför en fastighetsvärdering. Fastigheten som är belägen i Stockholm besiktigas på plats. En analys av fastig­hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen inhämtas kunskaper från lektioner där föreläsningar och övningar varvas.

 

Kursens 7 dagar delas upp i 4+1 dagar två veckor i följd för att cirka fyra veckor senare avslutas under 2 dagar med bland annat tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. 

 

Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften. Kursen hålls fysiskt i lokal i Stockholm samt på zoom.

 

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna:

• Kunna utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden

• Kunna utföra en marknadsanalys med avsikt att ha som grund för en värdering

• Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och analysera hur förändringar av dessa parametrar påverkar värdet i en fastighet.

 

Samt kunna redogöra för:

• Hur osäkerhet ska behandlas i en marknadsvärdebedömning

• Svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada

• Vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.

 

Bli _medlem _knapp2

 

Nästa kurs börjar 17 september 2024 

Datum:

Tisdag till fredag 17/9 - 20/9, på plats  

Fredag 27/9, digitalt 

Tisdag och onsdag 22/10 – 23/10, på plats

 

Plats: På KTH i Stockholm samt en dag digitalt (med reservation för ändring)

 

Litteratur: Fastighetsvärdering - om värdeteori och värderingsmetoder av Ingemar Bengtsson, Studenttliteratur, ISBN: 978-91-44-08883-9  utgiven 2018. Ingår i kursavgiften.

 

Pris: 35 900 kronor för medlemmar i Samhällsbyggarna, 39 900 kronor för övriga.

Priserna är angivna exklusive moms. Läs mer om villkoren som gäller för kursen (ombokning, avbokning, överlåtelse med mera) samt Samhällsbyggarnas personuppgiftspolicy.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill boka mer än en utbildningsplats! 

Kontaktuppgifter Samhällsbyggarna

info@samhallsbyggarna.org

 

Kursansvarig är tekn. dr. Henry Muyingo  henry.muyingo@abe.kth.se

 

 Anmalknapp

 

Möt föreläsarna

 

Fastighetsvärdering och analys samlar några av de bästa föreläsarna från akademi och forskning liksom offentliga sektorn och näringslivet.

 

Här presenterar sig några av alla de du kommer att möta under utbildningen.

 

Henry Muyingo

 

Henry Muyingo är tekn. doktor i bygg och fastighetsekonomi, KTH. Forskningsområden inkluderar fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi, beslutsstrategier och incitament inom fastighetssektorn, strategisk planering av underhållsåtgärder, ägande och förvaltning inom bostadssektorn med fokus på flerfamiljshus.

 

I det EU-finansierade projektet Grön BoStad hanterade han arbetspaketet "kunskap".

 

Cecilia H(2)

 

Cecilia Hermansson är docent och forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH.

 

Cecilias undervisning är främst kopplad till makroekonomi, fastighetsmarknad och entreprenöriell finansiering. Hennes forskning handlar om relationer mellan bank och kund, hushållens sparbeteende samt fastighetsmarknadens, handelns och finanssektorns utveckling.

 

Cecilia var Swedbanks prognoschef och chefekonom mellan 1999 och 2013, och har särskilt intresserat sig för fastighetsmarknad, bostadsbubblor och penningpolitik. Under 10 år skuggade hon Riksbankens räntebeslut åt Dagens Industris skuggdirektion. Cecilia har också erfarenhet från Industrins ekonomiska råd, finanspolitiska rådet och är idag vice ordförande i Klimatpolitiska rådet samt ledamot i Handelns ekonomiska råd. 


Bo _soderberg

 

Bo Söderberg, adj. professor i fastighetsekonomi, KTH, och även chefsekonom, Boverket.

 

Har varit lärare och forskare sedan tidigt 1980-tal i fastighetsekonomi. Först KTH, därefter Högskolan i Gävle och sedan Uppsala universitet. Och efter 8 år på Boverket (först som analyschef, sedan chefsekonom) har jag nu återvänt till min gamla KTH-institution.

 

Min forskning har huvudsakligen handlat om väldigt traditionell fastighetsekonomi, d.v.s. priser, hyror och värdering på marknader för avkastningsfastigheter. Men jag har även hållit på med bostadsmarknadsfrågor. Jag har även viss yrkeserfarenhet som fastighetsvärderare.

Foto: Hans Ekestang/Boverket

 

 

Kursansvarig och medverkande lärare 

(med reservation för ändringar):

 

Examinator är Mats Wilhelmsson, KTH

Kursansvarig är Henry Muyingo, KTH henry.muyingo@abe.kth.se

 

Medverkande från KTH:

BS: Bo Söderberg, KTH

CH: Cecilia Hermansson, KTH

HM: Henry Muyingo, KTH

AH: Anna Hrdlicka, KTH

 

Medverkande från näringslivet presenteras inom kort!

 

Nyfiken på mer?

Fastighetsvärderare blir du efter en master- eller kandidatexamen med fastighetsekonomisk, fastighetsrättslig och byggtekniskt innehåll. Även här hittar du utbildningar på KTH: https://www.kth.se/

 

Samhällsbyggarna auktoriserar också värderare – vilket utöver utbildningen exempelvis också kräver praktisk erfarenhet, kontinuerlig fortbildning och att värderaren följer de regler om god värderarsed som Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering har tagit fram.

 

Läs mer om Samhällsbyggarnas auktorisation och värderingsfrågor: /vaerdering/

  

Vill du veta mer om kursen eller har andra frågor? Hör av dig till oss!

info@samhallsbyggarna.org