Fastighetsvarderinganalys (1)

 

Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp

Nästa kursstart planeras till 14 mars 2023

 

Kursen Fastighetsvärdering och analys ges av några av KTH:s bästa forskare i ämnet liksom övriga föreläsare från offentliga sektorn och näringslivet.

 

Detta – tillsammans med ett innehåll och upplägg som utgår från den senaste utvecklingen på området – bidrar till den unika kunskapsbas du kommer att få tillgång till genom kursen.

 

Avklarad kurs ger 7,5 högskolepoäng.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 4000 kronor i rabatt på kursavgiften!

 

Anmalknapp

 

 

Målgrupp

Arbetar du till exempel på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar? Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter?

 

Då är Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp en kurs för dig!

 

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med.

 

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna:

• Kunna utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden

• Kunna utföra en marknadsanalys med avsikt att ha som grund för en värdering

• Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och analysera hur förändringar av dessa parametrar påverkar värdet i en fastighet.

 

Samt kunna redogöra för:

• Hur osäkerhet ska behandlas i en marknadsvärdebedömning

• Svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada

• Vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.

 

Innehåll och upplägg

Ett av huvudmomenten i kursen är att deltagarna själva utför en fastighetsvärdering. Fastigheten som är belägen i Stockholm besiktigas på plats förutsatt att pandemin inte blossat upp igen eller att någonting annat oförutsett inträffar. Annars får den besiktigas via video. En analys av fastig­hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen inhämtas kunskaper från lektioner där föreläsningar och övningar varvas.

 

Kursens 7 dagar delas upp i 3+2 dagar två veckor i följd för att senare avslutas under 2 dagar med bland annat tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften. Kursen kommer att hållas fysiskt i lokal i Stockholm (se mer nedan om eventuella förändringar på grund av covid-19)

 

 

Bli _medlem _knapp2

 

Vårens kurstillfälle 2023 startar tisdag 14 mars 

Med reservation för ändringar är nästa kurstillfälle för Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp i Stockholm planerad enligt nedan:

 

Block 1: Vecka 11, 14-16 mars

  • Inledning
  • Investeringsbedömning 
  • Fastighetsvärdering – olika metoder

 

Block 2: Vecka 12, 21-22 mars

  • Stödkunskaper – juridik
  • Fastighetsmarknaden
  • Besiktning

 

Block 3: Vecka 17, 25-26 april

  • Presentationer
  • Djupare marknadsanalys
  • Tentamen

 

 

Plats: Lokal i Stockholm (med reservation för ändring)

 

Litteratur: Fastighetsvärdering - om värdeteori och värderingsmetoder av Ingemar Bengtsson, Studenttliteratur, ISBN: 978-91-44-08883-9  utgiven 2018. Ingår i kursavgiften.

 

Pris: 35 900 kronor för medlemmar i Samhällsbyggarna, 39 900 kronor för övriga.

Priserna är angivna exklusive moms. Läs mer om villkoren som gäller för kursen (ombokning, avbokning, överlåtelse med mera) samt Samhällsbyggarnas personuppgiftspolicy.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill boka mer än en utbildningsplats! 

Kontaktuppgifter Samhällsbyggarna

info@samhallsbyggarna.org

 

Kursansvarig är tekn. dr. Henry Muyingo  henry.muyingo@abe.kth.se

 

 Anmalknapp

 

Möt dina framtida föreläsare

 

Fastighetsvärdering och analys samlar några av de bästa föreläsarna från akademi och forskning liksom offentliga sektorn och näringslivet.

 

Här presenterar sig några av alla de du kommer att möta under utbildningen.

 

Henry Muyingo

 

Henry Muyingo är tekn. doktor i bygg och fastighetsekonomi, KTH. Forskningsområden inkluderar fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi, beslutsstrategier och incitament inom fastighetssektorn, strategisk planering av underhållsåtgärder, ägande och förvaltning inom bostadssektorn med fokus på flerfamiljshus.

 

I det EU-finansierade projektet Grön BoStad hanterade han arbetspaketet "kunskap".

 

Cecilia H(2)

 

Cecilia Hermansson är docent och forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH.

 

Cecilias undervisning är främst kopplad till makroekonomi, fastighetsmarknad och entreprenöriell finansiering. Hennes forskning handlar om relationer mellan bank och kund, hushållens sparbeteende samt fastighetsmarknadens, handelns och finanssektorns utveckling.

 

Cecilia var Swedbanks prognoschef och chefekonom mellan 1999 och 2013, och har särskilt intresserat sig för fastighetsmarknad, bostadsbubblor och penningpolitik. Under 10 år skuggade hon Riksbankens räntebeslut åt Dagens Industris skuggdirektion. Cecilia har också erfarenhet från Industrins ekonomiska råd, finanspolitiska rådet och är idag vice ordförande i Klimatpolitiska rådet samt ledamot i Handelns ekonomiska råd. 

 


Christina -Gustafsson _IMG_8018anva ̈nd CGfoto

 

Christina Gustafsson är civilingenjör och tekn. lic. Lantmäteri, KTH.

 

Under flera perioder har Christina varit knuten till Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH. Hon ledde tidigare verksamheten med IPD:s olika fastighetsindex i Sverige, Norge och Danmark, vilka 2012 övertogs av MSCI där Christina var Executive Director fram till 2016, då hon valde att trappa ner.

 

Sedan 2015 är hon ordförande för Institutet för värdering av fastigheter.

 


Eidar _lindgren _webb _fbimg

 

Eidar Lindgren är tekn. lic. med mångårig kommunal erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor och har arbetat med lagutveckling i statliga utredningar.

 

Hans specialområden är plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om riksintressen och strandskydd. Han har tidigare varit verksam i undervisning och forskning vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH.

 

I dag verksam inom privat sektor med fokus på planering och genomförande av bostadsprojekt.

 


Bo _soderberg

 

Bo Söderberg, adj. professor i fastighetsekonomi, KTH, och även chefsekonom, Boverket.

 

Har varit lärare och forskare sedan tidigt 1980-tal i fastighetsekonomi. Först KTH, därefter Högskolan i Gävle och sedan Uppsala universitet. Och efter 8 år på Boverket (först som analyschef, sedan chefsekonom) har jag nu återvänt till min gamla KTH-institution.

 

Min forskning har huvudsakligen handlat om väldigt traditionell fastighetsekonomi, d.v.s. priser, hyror och värdering på marknader för avkastningsfastigheter. Men jag har även hållit på med bostadsmarknadsfrågor. Jag har även viss yrkeserfarenhet som fastighetsvärderare.

Foto: Hans Ekestang/Boverket

 

 

Kursansvarig och medverkande lärare 

(med reservation för ändringar):

 

Examinator är Mats Wilhelmsson, KTH

Kursansvarig är Henry Muyingo, KTH henry.muyingo@abe.kth.se

 

Medverkande från KTH:

BL: Berndt Lundgren, KTH

AK: Alexander Karetnikov, KTH

BS: Bo Söderberg, KTH

CH: Cecilia Hermansson, KTH

 

Medverkande från näringslivet:

CG: Christina Gustafsson, KTH‐Konsult

EL: Eidar Lindgren, KTH‐Konsult

JM: Jerker Mattsson, AFA Fastigheter

JR: Jan Rosengren, Newsec

KS: Kenneth Silversten, AFA Fastigheter

LW: Lasse Widebeck, Compocit

PJ: Per Johansson, WSP Group

PM: Peter Möller, Svefa

 

Gällande covid-19

Utgångspunkten är att kursen kommer att hållas fysiskt i lokal i Stockholm.

 

Om smittspridningen av covid skulle öka igen kommer vi anpassa upplägget av kursen efter det. Detta kommer att göras för att säkerställa att den dels kan genomföras på ett så säkert sätt som möjligt enligt myndigheternas rekommendationer, dels med bibehållen kvalitet för dig som går kursen.

 

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och kommer att hålla er som anmäler er till kursen informerade om eventuella förändringar och vad de innebär för dig. 

 

Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare frågor om detta eller något annat. Varmt välkommen!

 

Vill du veta mer om kursen eller har andra frågor? Hör av dig till oss!

info@samhallsbyggarna.org