Kthkurs (2)

 

Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp

Nästa kursstart 15 mars 2022 

Fastighetsvärdering och analys samlar några av de bästa föreläsarna från akademi och forskning liksom offentliga sektorn och näringslivet.

 

Kursen Fastighetsvärdering och analys ger 7,5 högskolepoäng. Som medlem i Samhällsbyggarna får du 4000 kronor i rabatt på kursavgiften!

 

Anmalknapp

 

Målgrupp

Arbetar du till exempel på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar? Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter?

 

Då är Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp en kurs för dig!

 

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med.

 

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna:

• Kunna utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden

• Kunna utföra en marknadsanalys med avsikt att ha som grund för en värdering

• Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och analysera hur förändringar av dessa parametrar påverkar värdet i en fastighet.

 

Samt kunna redogöra för:

• Hur osäkerhet ska behandlas i en marknadsvärdebedömning

• Svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada

• Vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.

 

Innehåll och upplägg

Ett av huvudmomenten i kursen är att deltagarna själva utför en fastighetsvärdering. Fastigheten som är belägen i Stockholm besiktigas på plats om det är möjligt med tanke på den rådande pandemin. Annars får den besiktigas via video. En analys av fastig­hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen inhämtas kunskaper från lektioner där föreläsningar och övningar varvas.

 

Kursens 7 dagar delas upp i 3+2 dagar två veckor i följd för att senare avslutas under 2 dagar med bland annat tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursen som hålls fysiskt i en lokal i Stockholm om bara smittoläget tillåter det. 

 

Bli _medlem _knapp2

 

Första kurstillfället 2022 startar 15 mars 

Nästa kurstillfälle för Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp planeras att genomföras enligt nedan:

 

Block 1: 15–17 mars 2022

  • Inledning
  • Investeringsbedömning 
  • Fastighetsvärdering – olika metoder

 

Block 2: 22–23 mars 2022

  • Stödkunskaper – juridik
  • Fastighetsmarknaden
  • Besiktning

 

Block 3: 26–27 april 2022

  • Presentationer
  • Djupare marknadsanalys
  • Tentamen

 

Plats: Lokal i Stockholm (med reservation för ändring)

 

Litteratur: Fastighetsvärdering - om värdeteori och värderingsmetoder av Ingemar Bengtsson, Studenttliteratur, ISBN: 978-91-44-08883-9  utgiven 2018. Ingår i kursavgiften.

 

Pris: 35 900 kronor för medlemmar i Samhällsbyggarna, 39 900 kronor för övriga.

Priserna är angivna exklusive moms. Läs mer om villkoren som gäller för kursen (ombokning, avbokning, överlåtelse med mera) samt Samhällsbyggarnas personuppgiftspolicy.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill boka mer än en utbildningsplats! 

Kontaktuppgifter Samhällsbyggarna

info@samhallsbyggarna.org

 

Kursansvarig är tekn. dr. Henry Muyingo  henry.muyingo@abe.kth.se

 

 Anmalknapp

 

Möt dina framtida föreläsare

 Kursetta (1)

 

Fastighetsvärdering och analys samlar några av de bästa föreläsarna från akademi och forskning liksom offentliga sektorn och näringslivet.

 

Här presenterar sig några av alla de du kommer att möta under utbildningen.


Christina -Gustafsson _IMG_8018anva ̈nd CGfoto

 

Christina Gustafsson är civilingenjör och tekn. lic. Lantmäteri, KTH.

 

Under flera perioder har Christina varit knuten till Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH. Hon ledde tidigare verksamheten med IPD:s olika fastighetsindex i Sverige, Norge och Danmark, vilka 2012 övertogs av MSCI där Christina var Executive Director fram till 2016, då hon valde att trappa ner.

 

Sedan 2015 är hon ordförande för Institutet för värdering av fastigheter.

 

 

Bo -Nordlund -portra ̈tt -RICS-v2

 

Bo Nordlund, tekn doktor (examen vid KTH, 2008) och MRICS.

 

Arbetar merparten av tiden i egna bolaget BREC - Bo Nordlund Real Estate Consulting AB som värderings- och redovisningsspecialist med inriktning mot fastigheter och fastighetsföretag.

 

Tidigare bland annat fastighetsföretagsanalytiker på bank, auktoriserad revisor och ledamot i FARs Policygrupp för redovisning. Har skrivit många artiklar i form av vetenskapliga publiceringar och i annan form inom sina specialområden samt medverkat som författare i böcker inom dessa områden.

 

Bo arbetar även som universitetslektor deltid Handelshögskolan vid Karlstads universitet inom företags- och fastighetsekonomi.

 


Eidar _lindgren _webb _fbimg

 

Eidar Lindgren är tekn. lic. med mångårig kommunal erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor och har arbetat med lagutveckling i statliga utredningar.

 

Hans specialområden är plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om riksintressen och strandskydd. Han har tidigare varit verksam i undervisning och forskning vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH.

 

I dag verksam inom privat sektor med fokus på planering och genomförande av bostadsprojekt.

 


Bo _soderberg

 

Bo Söderberg, adj. professor i fastighetsekonomi, KTH, och även chefsekonom, Boverket.

 

Har varit lärare och forskare sedan tidigt 1980-tal i fastighetsekonomi. Först KTH, därefter Högskolan i Gävle och sedan Uppsala universitet. Och efter 8 år på Boverket (först som analyschef, sedan chefsekonom) har jag nu återvänt till min gamla KTH-institution.

 

Min forskning har huvudsakligen handlat om väldigt traditionell fastighetsekonomi, d.v.s. priser, hyror och värdering på marknader för avkastningsfastigheter. Men jag har även hållit på med bostadsmarknadsfrågor. Jag har även viss yrkeserfarenhet som fastighetsvärderare.

 

Foto: Hans Ekestang/Boverket

 

 

Anders Hellström, Forskningsingenjör

 

I min lärartjänst vid KTH har jag specialiserat mig på fastighetsvärdering och fastighetsförvaltning. Inom dessa ämnesområden har jag över tio års erfarenhet av undervisning inom grundutbildningen på KTH men även av uppdragsutbildning för flera ledande organisationer och privata företag i Sverige.

 

 

Kursansvarig och medverkande lärare 

(med reservation för ändringar):

 

Examinator är Berndt Lundgren

Kursansvarig är Henry Muyingo, KTH henry.muyingo@abe.kth.se

 

Medverkande från KTH:

BL: Berndt Lundgren, KTH

AK: Alexander Karetnikov, KTH

BS: Bo Söderberg, KTH

CH: Cecilia Hermansson, KTH

 

Medverkande från näringslivet:

CG: Christina Gustafsson, KTH‐Konsult

EL: Eidar Lindgren, KTH‐Konsult

BN: Bo Nordlund, BREC Konsult

JM: Jerker Mattsson, AFA Fastigheter

JR: Jan Rosengren, Newsec

KS: Kenneth Silversten, AFA Fastigheter

LW: Lasse Widebeck, Densia

PJ: Per Johansson, WSP Group

PM: Peter Möller, Svefa

 

Vill du veta mer om kursen eller har andra frågor? Hör av dig till oss!

info@samhallsbyggarna.org

 

1200px -KTH_Royal _Institute _of _Technology _logo