Hallbarbanner2

Vår mission

Sektionen vill vara en röst som lyfter upp fakta, delar insikter, erfarenheter och bidrar till att belysa ämnen ur ett multidisciplinärt och holistiskt perspektiv. Vi engagerar oss i ämnen där vi upplever att vi kan komplettera den övriga dialogen och problematiserar aspekter där det inte alltid finns enkla svar. Allt med syftet att genom kunskapshöjande insatser öka samhällsbyggnadssektorns omställningstakt till hållbar utveckling.

 

Hur och med vad arbetar vi?

Sektionens medlemmar träffas regelbundet, sex till åtta gånger per år, för erfarenhetsutbyte och planering av aktiviteter i Samhällsbyggarnas regi såsom seminarier, remissvar  och input till Samhällsbyggarnas övriga aktiviteter. Att vara aktiv medlem i sektionen bidrar också till att stärka sitt nätverk och den egna professionella utvecklingen, med möjlighet att testa idéer på en bred kompetens.

 

Arbetet bedrivs med ambitionen att det fysiska mötet är bra men inte nödvändigt för en fungerande och meningsfull sektionsmedverkan för Samhällsbyggarna. Fysiska träffar sker i Stockholm men vi har redan idag sektionsmedlemmar stationerade i olika delar av landet, och det är alltid möjligt att delta digitalt. Medverkan är baserat på frivilliga insatser och anpassas till varje medlems faktiska arbetssituation.

 

Sektionen planerar och anordnar två till fyra frukostseminarier årligen inom området hållbar utveckling ur ett Samhällsbyggnadsperspektiv, i syfte att bidra till utvecklingen av Samhällsbyggarens referensramar och kompetens.

 

Aktiviteter

Aktuella seminarier och andra aktiviteter arrangerade av Hållbar utveckling

 

Socioekonomiskt utanförskap i skuggan av pandemin 

Onsdag 31 mars 2022, kl. 8.30-10.00

 

Samhällsbyggarnas kalendarium

 

 

Referat

Dokumentation från tidigare seminarier, studiebesök och andra arrangemang

 

Studiebesök i Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden

 

Stockholms framtida avloppsrening – studiebesök på Henriksdalsverket

 

Socioekonomiskt utanförskap i skuggan av pandemin

 

Cement och hållbarhet – klimatdeklarationer med fokus på betong

 

Grön logik: Snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen

 

Byggherrens roll i förändring

 

 

 

Remisser (1)

 

Samhällsbyggarnas remissvar

 

Kompetenser och medlemmar

Vi är en grupp personer med särskilt intresse och olika kompetenser inom hållbarhet, med extra djup kunskap inom energi, miljö, vatten och byggande.

 

Vår ambition är att vara en grupp vars sammansättning ger gruppen både bredd och djup för att kunna samla och gemensamt arbeta konstruktivt och spänna över de kompetenser som har relevans för hållbarhetsaspekterna i samhällsbyggandet.

 

 

Företag/organisation

Kompetensområde

Olle Hansson (ordf)

Energibranschen

Strategisk utveckling, elsystem

Anna Dahlman Petri

 

 

Agneta Persson

 

 

Erik Båve

 

 

Erik Dotzauer

Skatte- och styrmedelsexpert vid Stockholm Exergi, adjungerad professor vid högskolan i Gävle

Energisystem, energipolitik, miljövärdering av energi

Fredrik Bergman

 

 

Johnny Kellner

Fd. miljöchef Veidekke

Energi- och klimatstrateg

Karin Hermansson

Naturvårdsverket

Statliga investeringsstöd till lokala hållbarhetsprojekt

Lars Pellmark

Skandia Fastigheter

Installationer, energi, drift i projekt och förvaltning

Per Löfgren

Tyréns, hållbarhetschef

Hållbar utveckling, hållbart byggande och stadsutveckling

Peter Ekberg

 

 

Térèse Kuldkepp

Incoord

Energi- och hållbarhetsstrateg

 

Vill du veta mer om sektionen Hållbar utveckling? Kontakta Olle Hansson på hansson.stocksund@telia.com