Internationell samverkan

Jordglob

Målet med sektionen för internationella samverkan är att öka kunskaperna hos föreningens medlemmar om internationella förhållanden inom föreningens verksamhetsområden. Föreningen är medlem i ett antal internationella organisationer och samverkar med ytterligare några. Nedan finner du en sammanställning av vilka sektioner Samhällsbyggarna är medlem i samt länkar till respektive sektion.

 

Kontakta Gunnar Ersbo för mer information om sektionen Internationell verksamhet: gunnar.ersbo@lm.se

 

 

FIG, International Federation of Surveyors

Verksamheten omfattar hela den breda samhällsbyggnadssektorn och bedrivs till stor del i de tio olika kommissionerna, under årliga working week samt på kongresser vart fjärde år.

 

Samhällsbyggarna har via Svenska Lantmätareföreningen varit medlemmar sedan 1910

FIG har medlemmar från 120 länder och samarbetar bland annat med Världsbanken och flera FN-organisationer.

 

FIG har tio kommissioner enligt följande:

 

Kom  Område Svensk delegat
1 Professional Practice Cecilia Lindén
2 Professional Education vakant
3 Spatial Information Management Per Sörbom/Jesper Paasch
4 Hydrography Lars Jakobsson
5 Positioning and Meassurement Mikael Lilje
6 Engineering Surveys vakant
7 Cadastre and Land Management Maria Juric/ Gunnar Ersbo
8 Spatial Planning and Development

Julia Berglund

9 Valuation and the Management of Real Estate vakant
10 Construction Economics and Management Martin Andrée

 

Samhällsbyggarna betalar en årlig avgift.

www.fig.net

 

fig (5) 

 

Kontaktperson: Gunnar Ersbo Gunnar.Ersbo@lm.se

 

 

CLGE, Council of European Geodetic Surveyors

Organisationens viktigaste uppgift är att bevaka och förstärka professionens intresse och status gentemot EU.

 

Samhällsbyggarna har via Svenska Lantmätareföreningen varit med i organisationen sedan en tid tillbaka. Föreningen har medlemmar från 35 länder, även utanför EU.

 

CLGE har generalförsamling två gånger per år och ordnar i anslutning till dessa seminarier kring olika teman.

 

Samhällsbyggarna betalar en årlig avgift.

www.clge.eu

 

Kontaktperson: Lisa Hambraeus

lisa.hambraeus@lm.se 

 

 

Nordiskt samarbete

Svenska lantmätarföreningen inledde 1984 ett stadgereglerat samarbete med systerföreningar i Danmark, Norge och Finland. Representanter från de olika föreningarna deltar i varandras årsmöten och inbjuds till varandras utbildningsdagar/konferenser. Därutöver träffas ombudsman/ordförande eller andra föreningsrepresentanter årligen för att informera varandra om aktuella frågor.

 

landinspektøren.dk

 

samfunnsutviklerne.no

 

milry.fi

 

Kontaktperson:gunnar.ersbo@lm.se

 

Ombudsmannarapport 2014 från Sverige

Ombudsmannarapport 2014 från Finland

Ombudsmannarapport 2014 från Danmark

 

Överenskommelse Nordisk Samverkan 2015 

 

 

Baltic Valuation Conference

Årligen turas länderna i Norden runt Östersjön om att ordna en konferens kring fastighetsvärdering. Samhällsbyggarna är via sektionen för fastighetsvärdering engagerad i konferensen och brukar i regel sända två delegater. Årlig medlemsavgift saknas med det arrangerande landet tar normalt en deltagaravgift.

 

Kontaktperson: lars.haag@pfandbriefbank.com

 

 

IVSC, Internationell standardisering inom fastighetsvärdering 

Organisationen står för den mest erkända internationella värderingsstandarden, kallad IVS. Den anordnar årligen konferenser kring standarder och ger ut skrifter avseende praxis för fastighetsvärdering

Samhällsbyggarna är via sektionen för fastighetsvärdering medlemmar och betalar via den en årlig avgift.

www.ivsc.org

Kontaktperson: lars.haag@pfandbriefbank.com

 

 

TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations  

Organisationen är en sammanslutning av europeiska nationella värderingsorganisationen. Den ger ut årliga värderingsstandar, EVS, European Valuation Standard. TEGoVA ordnar årliga konferenser kring standarder och värderingspraxis med fokus på europeiska förutsättningar. Organisationen har också ett eget certifieringsystem, REV, som finns i flera länder, dock ej i Sverige. Samhällsbyggarna är medlemmar via sektionen för fastighetsvärdering och betalar en årlig avgift.

www.tegova.org

Kontaktperson: lars.haag@pfandbriefbank.com

 

European Valuer #1 2018

European Valuer #14 2019

 

 

ICE, Institution of Civil Engineers

Samverkan med SVR har funnits sedan 2007 och regleras i ett samverkansavtal som innebär att medlemmarna i de olika föreningarna ska kunna besöka varandras aktiviteter när man bor eller vistas i det andra landet.

www.ice.org.uk

Kontaktperson: Cecilia.linden@projektengagemang.se

 

 

ASCE, American Society of Civil Engineers

Samverkan med SVR har funnits sedan 2002 och regleras i ett samverkansavtal som innebär att medlemmarna i de olika föreningarna ska kunna besöka varandras aktiviteter när man bor eller vistas i det andra landet.

www.asce.org

Kontaktperson: Cecilia.linden@projektengagemang.se

 

 

ECCE, European Council of Civilingeneers

SVR var medlem fram till 2000. ICE är numera aktiva I ECCE.

 

 

RIL, Finnish Association of Civil Engineers

http://www.wbc16.com/

 

Kontakter är under etablering

www.ril.fi

 

 

RICS, Royal Institution of Charterd Surveyors.

RICS är idag en global men i grunden engelsk organisation som bland annat ansvarar för en värderingsstandard ”Red Book”. 

 

Organisationen bygger på personligt medlemskap. Sedan ett par år finns en svensk regional organisation med säte i Stockholm. Med medlemskap i RICS finns möjlighet att även erhålla en certifiering för fastighetsvärdering.

 

Ett antal av de värderare som är auktoriserade av Samhällsbyggarna har också valt att bli certifierade av RICS eftersom dess certifiering är med känd och accepterad utanför Sverige än vår egen auktorisation.

 

Inom Samhällsbyggarna har sektionen för fastighetsvärdering kontakt med RICS och resonerar om gemensamma frågor som värderingsstandards, seminarier och utbildning.

 

 

CIB, IABSE och RILEM

CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) och RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction, Materials, Systems and Structures) är internationella organisationer med likartade syften för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn genom kunskapsförmedling och erfarenhetsåterföring samt genom forskning och innovation. 

 

De är alla materialneutrala och har inbördes olika men tydligt kompletterande arbetsfält. Organisationernas samlade aktiviteter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande planering, projektering, byggande, underhåll och förvalt­ning liksom återvinning och återanvändning. 

 

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM – CIR – har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens. 

www.svenskacir.se

 

En IABSE-kongress genomfördes i Stockholm 2016 där Samhällsbyggarna var medarrangörer. Läs mer om IABSE-kongresser på www.iabse.org

 

Kontaktperson: mikael.hallgren@tyrens.se