Lantmäterihistora

Lantma ̈tare

 

Sektionens mål

Lantmätare är ett av världens äldsta yrken. Från början ägnade sig lantmätarna mest åt kartläggning. Med åren och seklen har arbetsuppgifterna kommit att breddas alltmer. Den enda grupp som alltid har kvar titeln i sin tjänstebeskrivning numera är förrättningslantmätare och andra som arbetar med fastighetsbildningsfrågor hos stora företag.

 

Vill du veta mer om sektionens arbete och/eller är intresserad av att vara med i sektionen? Då är du varmt välkommen att kontakta Ewa Swensson.

 

Omarrondering förr och nu

Mats Backman kan se tillbaka på helt helt yrkesliv i Dalarna med att utveckla processen för att genomföra omarrondering. Läs om den fantastiska utveckling han har varit med om att utveckla i fil i bifogad PDF.

 

Sveriges största lantmäterihistoriska boksamling?

Per Gunnar Andersson har kanske nu den största enskilda samlingen lantmäterilitteratur i Sverige. Bifogade PDF  innehåller en lista på en del av de böcker och kompendier som han har och som han bedömer är väsentliga för att kunna tränga in i fastighetsrättens historia. 

 

Äldre nummer av Svensk Lantmäteritidskrift

Här finns ett register över artiklar publicerade i Svensk Lantmäteritidskrift 1946-1982. Artiklar från åren 1950-1979 kommer att läggas in.

Register över artiklar och notiser publicerade i Nya Lantmätaren och Aspect  2002-2008.

 

Lantmäterimuseum

Norrbottens läns lantmäteriförening förvaltar ett Lantmäterimuseum som byggts upp av Georg Palmgren. Deras hemsida håller på att arbetas om. Om du vill komma i kontakt med ansvarig för museet ska du vända dig Torbjörn Berglund, torbjorn.berglund@trinad.se.

 

Insamling av äldre lantmätares personliga berättelser

Lantma ̈tare - Yrke Utan Gra ̈nser NY 

      

Inom samhällsbyggandet förändras kravet på kompetens till följd av en snabb utveckling av teknik och metoder och även genom att komplexa frågor allt oftare behöver hanteras. För att få ett perspektiv – eller egentligen flera perspektiv – på utvecklingen så har Samhällsbyggarnas lantmäterihistoriska sektion samlat in äldre lantmätares personliga berättelser. Vi är övertygade om att en sådan sammanställning kommer att vara värdefull inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan också som underlag för tankar om framtiden.

 

Berättelserna speglar den enskilde personens yrkesroll. Skribenterna har fått välja om de vill skriva om en enskild episod eller om hela sin yrkeskarriär. Skribenterna har blivit tillfrågade efter förslag från olika håll eftersom det upprop som tidigare gjordes på vår hemsida inte gav något gensvar. Syftet är att spegla bredden i yrket såväl inom som utanför Sverige, därav titeln. 

 

Insamlingen kan ses som en fortsättning av den insamling som Lantmätareföreningen tillsammans med Nordiska Museet mfl genomförde i slutet av 1990-talet under temat ”Svenska folket berättar”. Vissa av de då insamlade berättelserna finns samlade i boken ”Mått och steg”.

 

Berättelserna har vi lagt upp här.

 

Berättelserna finns också sammanställda i en bok med titeln "Lantmätare- yrke utan gränser". Boken inleds med ett förord av historikern Gunnar Wetterberg och har en kort sammanfattning på engelska. Boken omfattar 500 sidor och kan beställas från Ewa Swensson. Priset är 350 kronor inklusive moms och frakt. 

 

Årestugan

Visste du att det var Sveriges lantmätare som byggde Samhällsbyggarnas stuga i Åre (av vissa kallad lantmätarstugan)? Årestugan är belägen mellan Åre och Duved, nära Rödkulleliftarna och kan hyras av medlemmar i Samhällsbyggarna. Mer information om Årestugan, hur man bokar den och dess historia hittar du  här

 

Luleås mesta stadsingenjör

Georg Palmgren (88) utsågs den 29/5 2017 som hedersmedlem i Samhällsbyggarna. Ceremonin ägde rum i Luleå i samband med Norrbottens läns lantmäterisförenings årsmöte. Landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik Österberg var officiant för själva utnämningen. Georg Palmgren har varit verksam som stadsingenjör i Luleå under åren 1966-1984. En period i Luleå med stark utveckling. Georg har på många sätt satt sina spår i verksamheten men det är särskilt för hans insatser för att bevara ovärderlig lantmäterihistoria som han uppmärksammas av Samhällsbyggarna. Läs mer!

 

Georg Palmgren Kopia

Landshövdingen Sven-Erik Österberg och Georg Palmgren.

 

 

______________________________________________________________

 

Ewa Swensson, Samhällsbyggarnas sektion för lantmäterihistoria

(ewa.swensson.lund@gmail.com)