Henriksdalsverket får fördubblad kapacitet och miljöbelastningen på Mälaren halveras

 

Sektionen för Hållbar Utveckling fick möjlighet den 4 maj att besöka Henriksdalsverket. Vår värd var Stockholm Vatten och Avfalls projektchef Stefan Rosengren som ansvarar för utbyggnad och ombyggnad av avloppsverk samt nedläggningen av Bromma reningsverk genom överföringstunnel från Bromma till Henriksdal.

 

Besöket möjliggjordes genom Anna Petri Dahlman WSP kontakter med projektet. Under eftermiddagen han vi både med en presentation av hela projektet men också en IRL, fysiskt besök, i berget där Henriksdal reningsverk finns sedan väldigt länge.

 

 Vattenrening1

 

Stefan i gul väst och sektionsmedlemmarna Anna Petri Dahlman, Agneta Persson, Erik Dotzauer, Terese Kuldkepp, Per Löfgren samt Lars Pellmark i orange västar och hjälm lyssnar andaktsfull på den insiktsfulla beskrivningen av pågående arbeten och förstås det som återstår. Bakom kameran Olle Hansson, i orange väst och hjälm förstås.

 

År 2014 beslöt Stockholms Stad att bygga ut avloppsreningen vid Henriksdal för att möta de framtida behoven och samtidigt lägga ner Bromma reningsverk. Det totala investeringarna beräknas till ca 11 miljarder när allt är klart 2029.

 

Vattenrening2

 

Henriksdalsverket är världens största reningsverk med membranteknik som minskar volymen utrymme för reningsprocessen. Membrantekniken ersätter eftersedimenteringsbassänger.

Avvecklingsbeslutet av Bromma reningsverk innebar att skyddszonen kring reningsverket kunde krympas så att mark direkt kunde tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

 

Förutom frigörande av mark innebär nedläggningen av Bromma reningsverk att dagens omfattande slamtransporter, 6000 lastbilar per år, helt försvinner från Bromma.

 

Sektionen för Hållbar Utveckling Samhällsbyggarna