Sektionen för landsbygd 

landsbygd

 

Infrastruktur, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling har både likheter men också stora skillnader i förutsättningar mellan tätort och landsbygd i de 110 kommuner som är landsbygdskommuner och pendlingskommuner nära mindre stad/tätort.  

 

Är du intresserad av att engagera dig i landsbygdsfrågor? Hör av dig till landsbygsssektionens ordförande Lennart Sjögren

                              

 

Lennart Sjogren (1)

Ordförande: Lennart Sjögren

 

Vi välkomnar Lennart Sjögren som ny ordförande för sektionen för landsbygd.

Lennart ser fram emot att tillsammans med sektionen ta sig an t ex den stora strandskyddsfrågan och hur den digitala samhällsbyggnadsprocessen på landsbygden bör se ut för att främja ökat och effektivt byggande på landsbygden.

 

Aktuella frågor för Samhällsbyggarnas landsbygdssektion

 

 

  • Geodata  för landsbygdens  behov:  utredning inledd inom Geodatarådet

 

  • Handläggningstider :  Riksdagens Utredningstjänst har kartlagt handläggningstider  för  bygglov och fastighetsbildning i skilda  delar av landet och funnit bl a att de varierar mycket och är  långa  för  ärenden som  jord-och skogsbruksändamål

 

 

Landsbygd 1970-2015, en sammanställning över utvecklingen gjord av Torgny Ekengard.