Hallbar2

 

 

Fredrik Bergman Stockholm stads projektledare för Norra Djurgårdsstaden och tillika medlem i sektionen för Hållbar utveckling bjöd på ett besök i verkligheten strax innan midsommar.

 

Som hållbarhetsprofilområde är Norra Djurgårdsstaden testbädd sedan 2009 för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling för att ta fram lösningar som bidrar till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. För att vara i framkant och återföra erfarenheter från uppföljningen – utvecklar och reviderar de kontinuerligt mål, krav och visioner.

 

 Hallbar1 (1)

 

Vi från sektionen Hållbar utveckling och som kunde slita oss en stund från de traditionsenliga kraven på att leverera innan sommaren var Fredrik Bergman, med glasögon, Olle Hansson, Erik Dotzauer, Anna Dahlman Petri, Lars Pellmark och Terese Kuldkeep. Lars Pellmark höll igång sitt digitala möte en stund utan att störa oss eller vi honom.

 

Mycket har gjorts och mer kommer att göras i Norra Djurgårdsstaden. Vi tittade speciellt på området ur ett hållbarhetsperspektiv och man kan konstatera att utvecklingen driver på nya lösningar för den täta staden.

 

Fler solceller, fler bostäder och tätare bebyggelse, en levande stadsdel där dagvattenhantering, biologisk mångfald, barnfamiljer och dess behov av service och aktivitetsytor beaktas. En mycket intressant varierande bebyggelse.

 

 

Minnesmärken från gasverksamheten bevaras och nyttiggörs. ABBA intressenter tar hand om en av gasklockorna, vilket är mycket intressant. En vibrerande stadsdel för alla. Spännande och varierande byggnader, hållbara koncept, kommunal service och spännande tekniska lösningar. Varför inte göra området till nästa Bo-mässa? Vi fick lära oss att mycket händer fram till 2030 när Loudden, i söder, nås av stadsomvandlingen.

 

Hallbar3

 

För den som inte har helikopterperspektiv kan utsikten som vi besökte duga.

 

Hallbar2

 

                          

Foto: Lars Pellmark

 

Sektionen för Hållbar Utveckling