Sektionen för Juridik

Juridik

 

Sektionens huvudsyfte är att bevaka, utveckla och förmedla de juridiska frågorna kopplade till samhällsbyggnad. Sektionen bidrar till föreningens verksamhet genom att anordna ett frukostseminarium varje vår, bidra med artiklar till tidningen Samhällsbyggaren, svara på remisser samt planera talarpunkter till spåret Planer och fastighetsjuridik på Samhällsbyggnadsdagarna.

 

Juridiksektionen har telefonmöten cirka en gång per månad. 

 

Vill du veta mer om sektionen för juridik?

 

Kontakta sektionsordförande Fredrik Warnquist på fredrik.warnquist@lantm.lth.se.