Seniorsektionen

VAD GÖR SENIORSEKTIONEN?  

Seniorsektionen är en aktiv sektion med 6-8 möten per år. Vi bevakar aktuella samhällsbyggnadsfrågor och bidrar till Samhällsbyggarnas aktiviteter.

 

  • Föredragshållare inbjuds då och då till våra möten, något som ibland resulterar i att arbetsgrupper bildas för att t.ex. ordna seminarier där intressanta frågor förs ut till en större krets.

 

  • Vi deltar i förberedelserna för Samhällsbyggnadsdagarna med att bl.a. ta fram anslutande studiebesök samt ämnen och föreläsare till seminarieprogrammet.

 

  • Vi planerar och genomför i samverkan med Stockholmsregionen ca sju studiebesök per år för medlemmar i Samhällsbyggarna.

 

  • Sektionens medlemmar har kunskaper och erfarenheter av en stor del av samhällsbyggandet.  Tillsammans har vi ett brett kontaktnät som bidrar till att vi har en intressant och spännande verksamhet. Vi följer och deltar i debatten om infrastrukturens roll i samhällsbyggandet. Sektionen vill verka för en hög nivå hos aktörerna inom samhällsbyggandet.

 

Sektionen är främst till för dig som lämnat yrkeslivet men vill behålla kontakten med professionen.

 

Totalt har vi ca 40 medlemmar varav mer än hälften är mycket aktiva. Våra besök har lockat nya medlemmar.

 

Vill du veta mer om seniorsektionen? Kontakta då Bo Göran eller Anders nedan:

Bo Göran Hellers: bgheller@gmail.com

Anders Åberg:anders.aberg4@gmail.com

 

________________________________________

 

Kommande sammanträden

Besök Mälarprojektet

Häng med Seniorsektionen den 24 april på studiebesök på Mälarprojektet i Södertälje, se kalendariet.