Seniorsektionen

Seniorsektionens sammanträde 

Onsdagen den 20 september 2023

Besök i Hagastaden i Stockholms stad

Lunch på Macelleria, Solnavägen 1B

11:30

Sammanträde på restaurangen

12:40

Samling vid Stockholms stads utställning Solnavägen 1E, Guide Camilla Edvinsson

13.00

Avlutning

14:30

 

Anmälan till Anders Åberg: anders.aberg4@gmail.com

 

Läs mer: https://www.samhallsbyggarna.org/naetverk/sektioner/senior/studiebesoek-och-seminarier/

---

 

 

3D-FASTIGHETER Seminarium 16 November Wargentinsgatan 3 Stockholm -3 (1)

Seminarium och sektionsmöte: Ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning – 16 november 10–12 Läs mer och anmälan: https://www.samhallsbyggarna.org/kalender/2022/11/aegarlaegenheter-och-tredimensionell-fastighetsbildning/

 

Hellers _strumpel 169

Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholm hamnar och professor Bo Göran Hellers, ordförande i Seniorsektionen under ett studiebesök i Stockholm Norvik hamn. Foto: Anders Åberg 

 

Studiebesök och seminarier

 

Norvik hamn

2022-09-14

Stockholm Norvik Hamn är en helt ny roro- och containerhamn på bästa tänkbara läge i Östersjön. Camilla Strümpel, kommunikationschef, och Mattias Sandell, utvecklingsstrateg, tog emot oss i Stockholms Hamnars nya lokalkontor.LÄS MER–––> 

 

VAD GÖR SENIORSEKTIONEN?  

Seniorsektionen är en aktiv sektion med 6-8 möten per år. Vi bevakar aktuella samhällsbyggnadsfrågor och bidrar till Samhällsbyggarnas aktiviteter.

 

  • Föredragshållare inbjuds då och då till våra möten, något som ibland resulterar i att arbetsgrupper bildas för att t.ex. ordna seminarier där intressanta frågor förs ut till en större krets.

 

  • Vi deltar i förberedelserna för Samhällsbyggnadsdagarna med att bl.a. ta fram anslutande studiebesök samt ämnen och föreläsare till seminarieprogrammet.

 

  • Vi planerar och genomför i samverkan med Stockholmsregionen ca sju studiebesök per år för medlemmar i Samhällsbyggarna.

 

  • Sektionens medlemmar har kunskaper och erfarenheter av en stor del av samhällsbyggandet.  Tillsammans har vi ett brett kontaktnät som bidrar till att vi har en intressant och spännande verksamhet. Vi följer och deltar i debatten om infrastrukturens roll i samhällsbyggandet. Sektionen vill verka för en hög nivå hos aktörerna inom samhällsbyggandet.

 

Sektionen är främst till för dig som lämnat yrkeslivet men vill behålla kontakten med professionen.

 

Totalt har vi ca 40 medlemmar varav mer än hälften är mycket aktiva. Våra besök har lockat nya medlemmar.

 

Vill du veta mer om seniorsektionen? Kontakta då Bo Göran eller Anders nedan:

Bo Göran Hellers: bgheller@gmail.com

Anders Åberg:anders.aberg4@gmail.com