Nu är det klart vilka som ingår i Samhällsbyggarnas nya styrelse och valberedning under det kommande året. Det beslutades under föreningens årsmöte som hölls på Svefas huvudkontor i Stockholm onsdagen den 29 maj.
Publicerat: Torsdag 30 Maj
Det är nu 63:e gången branschnätverket SEPREF genomför sin kvartalsvisa enkätundersökning avseende utvecklingen av hyror och avkastningskrav för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö på kort och lite längre sikt. Det är hyror och avkastningskrav för moderna kontor i bästa läge som prognostiseras, så kallade prime-kontor.
Publicerat: Onsdag 22 Maj
BG Institute och Samhällsbyggarna har inlett ett samarbete som ger Samhällsbyggarnas medlemmar 10% rabatt på hela BG Institutes kursutbud. En del av kursutbudet lämpar sig särskilt för värderare och kommer att kunna räknas som vidareutbildningspoäng, så kallade VUD.
Publicerat: Tisdag 21 Maj
Anmälan till årsmötet görs senast 24 maj 2024.
Publicerat: Onsdag 8 Maj
Två gånger per år samlas studentsektioner från Luleå tekniska universitet, KTH, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola för att dela idéer och inspirera varandra under V-konferensen. Under årets första konferens, som hölls hos Chalmers i Göteborg, blev Samhällsbyggarnas dag ett återkommande inslag. Dagen ägnades åt att utforska stadsutvecklingsprojektet Älvstaden.
Publicerat: Fredag 3 Maj
Samhällsbyggarna utser varje år de bästa examensarbetena inom hållbart samhällsbyggande, fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Passa på att lyfta just din uppsats och ditt valda studieområde till en bredare publik. Skicka in examensarbetet som du ensam eller tillsammans med andra skrivit och delta i Samhällsbyggarnas prestigefyllda uppsatstävling!
Publicerat: Torsdag 2 Maj