ESG är ett ämne som ligger högt på dagordningen i fastighetsföretagen. Historiskt har fokuset främst legat på E (environment), det vill säga klimat och miljö, men går nu alltmer till S och socialt ansvarstagande. Se seminariet i efterhand.
Publicerat: Fredag 24 November
Publicerat: Torsdag 9 November