Hedersledamoten i Samhällsbyggarna, Åke Lindblad, har lämnat oss med stor sorg och saknad. Åke var en högt värderad ledamot av Seniorsektionen inom Samhällsbyggarna.
Publicerat: Tisdag 27 Februari
Samhällsbyggarna presenterar stolt att Licab ansluter sig till Samhällsbyggarna & Co, vårt partnerskapsprogram. & Co med Samhällsbyggarna är & Co med hela branschen!
Publicerat: Fredag 16 Februari
SEPREF’s annual seminar on future trends in commercial real estate: The year ahead 2024.
Publicerat: Tisdag 13 Februari
Samhällsbyggnadsdagarna är ett unikt tillfälle att fördjupa din kunskap och nätverka inom samhällsbyggnadssektorn. Save the date - 9-10 oktober 2024!
Publicerat: Fredag 9 Februari
Samhällsbyggarna jobbar nu med remisser från Regeringen, Trafikverket och Boverket. Nu söker vi dig med särskilda kunskaper i dessa ämnen som vill vara med och mejsla fram föreningens remissvar.
Publicerat: Torsdag 8 Februari