Stigande primehyror och stabilisering i avkastningskraven | SEPREF:s konsensusprognos Q2 2024

SEPREF Konsensusprognos Q2 2024-KKarin Witalis

Karin Witalis ansvarar för SEPREF:s konsensusprognos. Den har genomförts 63 gånger – under omkring 15 års tid – vilket ger unika möjligheter till historiska jämförelser. Foto: Pressbild

 

Det är nu 63:e gången branschnätverket SEPREF genomför sin kvartalsvisa enkätundersökning avseende utvecklingen av hyror och avkastningskrav för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö på kort och lite längre sikt. Det är hyror och avkastningskrav för moderna kontor i bästa läge som prognostiseras, så kallade prime-kontor.

 

>> Läs rapporten

 

- Trenden med stigande hyror i det mest attraktiva, så kallade prime-segmentet, är fortsatt stark. Parallella trender som ”flight to quality”, minskat ytbehov och höga hållbarhetskrav bidrar till att hålla uppe primehyresnivåerna, kommenterar Karin Witalis som ansvarar för undersökningen inom SEPREF.

 

Den kortsiktiga hyresprognosen som sträcker dig fram till slutet av kvartalet, alltså den 30 juni, pekar på en höjning av primehyresnivån i Stockholm och Malmö, till 9000 respektive 3300 kr/kvm/år. Hyresnivån i Göteborg väntas förbli oförändrad på kort sikt på 4000 kr/kvm/år. 

 

Hyresprognosen på ett års sikt är fortsatt balanserad med en fortsatt betydande andel som förväntar sig oförändrade kontorshyror. Andelen som förväntar sig stigande kontorshyror på ett års sikt har dock ökat i såväl Stockholm som Göteborg. 

 

Uppgång i Göteborg, stabilitet i Stockholm och Malmö

Den andra delen av konsensusprognosen avser avkastningskrav, eller yielder på branschlingo. Den kortsiktiga prognosen för avkastningskraven, prime office yield, pekar fortsatt uppåt i Göteborg (4,65%) men har stabiliserats i Stockholm och Malmö. 

 

- De senaste två åren har den kortsiktiga yieldprognosen stigit snabbt i alla tre städerna. Nu ser vi en stabilisering i både Stockholm och Malmö. Det ska bli spännande att följa utvecklingen kommande kvartal. I yieldprognosen på ett års sikt har andelen som förväntar sig stigande avkastningskrav kommit ned kraftigt de senaste 2-3 kvartalen. Nu ser vi även att andelen som förväntar sig sjunkande avkastningskrav på ett års sikt börjar komma tillbaka. 

 

Kontakt

Karin Witalis (ansvarig för undersökningen)

seprefkonsensus@gmail.com

+46 70 716 92 29

 

Om SEPREF:s konsensusprognos

Varje kvartal, sedan mer än tio år tillbaka, genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF), som är en sektion i föreningen Samhällsbyggarna, en konsensusprognos avseende kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt.

 

Inspirationen bakom konsensusprognosen i Sverige kommer från den Londonbaserade medlemsorganisationen Investment Property Forum (IPF) som sedan 1999 har genomfört en motsvarande undersökning för Storbritannien samt sedan 2015 för ett 30-tal storstäder i Europa.

 

Om SEPREF

SEPREF – the Swedish Property Research Forum – är en sektion för fastighetsanalys och fastighetsmarknad inom Samhällsbyggarna.

 

Ordförande: Tiffany Strand

Styrgrupp: Katharina Lindskog, Christina Gustafsson, Sviatlana Engerstam, Jon Lekander, Karin Witalis och Birgitta Leijon.

 

Publicerat: Onsdag 22 Maj