Stort intresse och omvald styrelse på Samhällsbyggarnas årsmöte

F598CFEC-5295-4EEF-952A-288AE735B9E5_1_102_o

 

Nu är det klart vilka som ingår i Samhällsbyggarnas nya styrelse och valberedning under det kommande året. Det beslutades under föreningens årsmöte som hölls på Svefas huvudkontor i Stockholm onsdagen den 29 maj.

 

Intresset för årsmötet var stort, och deltagare från olika delar av landet kunde medverka både på plats och digitalt via länk, där alla kunde vara delaktiga oavsett var de befann sig.

 

Årsmötet beslutade att behålla Lantmätarstugan och fortsätta med förvaltning som idag. Vi kommer att fondera de årliga resultaten vars eventuella överskott ska användas för att finansiera nödvändiga åtgärder kopplade till fastigheten, något som inte gjorts tidigare.

 

I det fall fonderade medel inte räcker för nödvändiga åtgärder för att bibehålla stugans funktion ska finansiering sökas via medlemmar och företag som via bidrag eller sponsring kan täcka behovet. Om inte detta räcker ska fastigheten säljas på den öppna marknaden.

 

Allt från årsmötet kommer att finnas att läsa i protokollet längre fram.

 

6B303210-F321-4C1E-A19F-15EFC4BB5A00_1_102_o

Mötesordförande Torsten Josephson, mötets sekreterare Joanna Messmer och Samhällsbyggarnas ordförande Dag Björklund.

 

Följande personer valdes till styrelse det kommande året

Dag Björklund

Senior konsult, ordförande i Samhällsbyggarna

 

Helena Dalhamn
Affärsområdeschef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, Svefa 

 

Magnus Forsberg
Strateg, Lantmäteriet 

 

Mattias Gretzer
Regionchef, Svevia 

 

Ida Karlsson
Doktorand inom Mistra Carbon Exit, Chalmers Tekniska Högskola 

 

Helena Markgren
Vd Skebo - Skellefteåbostäder AB samt Skellefteå Industrihus AB 

 

Mattias Tegefjord
Vd Uppsalahem

 

Karolina Skog
Strategisk rådgivare inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och hållbar utveckling

 

Valberedning

Samhällsbyggarnas valberedning förstärks med Anita Aspegren som är vd för IQ Samhällsbyggnad.

 

Följande personer fortsätter arbetet i valberedningen under det kommande året:

 

Helena Tellberg
Director Engineering & Construction, Volvo Group Real Estate

 

Dag Måhlstrand
Head of innovation, Tyréns 

 

Anna Ervast Öberg 
Affärs- och projektutvecklingschef, Folkhem

 

Jerker Lessing 
Vd och grundare, Lessing Innovation AB och adjungerad professor, Linköpings universitet

 

Vi vill rikta ett stort tack till Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna, för sin insats i valberedningen.

 

Till revisorer utsågs:

Micaela Karlström 
Auktoriserad revisor, MOORE Allegretto AB (omval)

 

Anna Wretholm

Auktoriserad revisor, suppleant, Moore Allegretto AB, (omval)

 

Olle Hansson

Verksamhetsrevisor (omval) 

 

Gunnar Ersbo

Verksamhetsrevisor suppleant, (omval) 

 

Ledamöter i besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare)

Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval) 

Tomas Ingemarsson, (omval) 

Christina Gustafsson, (nyval)

 

Samhällsbyggarna vill rikta ett stort tack till Svefa för att föreningen fick hålla årsmötet på huvudkontoret i Stockholm. 

 

Publicerat: Torsdag 30 Maj