Ulrika Francke, Årets Samhällsbyggare 2018

 

Attachment -1

Ulrika Francke, vice ordf. Swedbank.

 

Hon har, med sitt långsiktiga arbete, utvecklat de företag hon varit verksam i och de gemensamma satsningar som lyfter hela samhällsbyggnadssektorn och tydliggör sektorns roll i hela samhället. Hon var en av de drivande bakom bildandet av IQ Samhällsbyggnad och sitter i ett flertal styrelser där hennes arbete bidrar till att utveckla samhällsbyggnadssektorn. Dessutom verkar hon för ett hållbart samhälle genom att satsa på forskning och utbildning som driver samhället framåt.

 

Så lyder motiveringen till att Ulrika Francke idag har tilldelats utmärkelsen Årets samhällsbyggare 2018.

 

Ulrika Francke har idag en rådgivande roll hos Tyréns och är ordförande i IVA:s avdelning för Samhällsbyggnad. Hon sitter även i styrelsen för Swedbank och Hexagon där hon aktivt bidrar till att samhällsbyggnadssektorn är synlig utanför själva sektorn. Hon var tidigare VD för Tyréns i 10 år och utvecklade företaget det stora och stabila konsultföretag det är idag. Hon har sett till att bland annat Tyréns satsat alltmer på forskning och utveckling. Innan Tyréns arbetade hon bland annat som VD för SBC/Bostadsrätterna, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm och gatu- och fastighetsdirektör i Stockholm. 

  

- Det är fantastiskt roligt att presentera Ulrika Francke som Årets Samhällsbyggare 2018 eftersom hon brinner för att skapa ett hållbart samhälle, bl.a. genom forskning säger Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna.

 

Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013. Den 2 oktober delades årets pris ut vid middagen i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna. Priset är, förutom den hedervärda titeln, en statyett av konstnären Carl-Gustaf Ekberg.

 

S-kronan

S-kronan, statyetten som vinnaren erhåller.

 

Juryn 2018 har bestått av:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden,
Lise Langseth seniorkonsult
Erik Selin, VD Balder,
Stefan Engdahl, chef för planering på Trafikverket
Jan Wejdmark, ordf. Samhällsbyggarna och
Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna