Årets Samhällsbyggare 2014 tilldelades Jan Byfors, NCC

Jan By Fors

 

Motivering:

Jan har över tid bidragit med både personligt engagemang och sin yrkeskompetens till samhällsbyggandet. Han har ett stort tekniskt kunnande och har på ett föredömligt sätt medverkat till forskningen och utvecklingen inom områdena byggteknik och byggproduktion. Därigenom har han delat med sig av sina gedigna kunskaper till sin omgivning och på så sätt bidrar han kontinuerligt till att erfarenheterna sprids vidare.

 

Han tar sig tid för sin omgivning och har ett stort ideellt engagemang för sektorn. Detta märks kanske inte minst på att han aktivt bidragit till ideellt styrelsearbete i flertalet organisationer. I detta arbete har han även hjälpt till att skapa en gemensam identitet och en stolthet inom samhällsbyggandet. Han har en positiv personlighet och ett osjälviskt arbetssätt som smittar av sig på sin omgivning.

 

Jan är ett mycket bra föredöme för dem som verkar inom samhällsbyggandet såväl som för samhället i stort.

 

Om priset och pristagaren

Samhällsbyggarna delar årligen ut priset Årets Samhällsbyggare till förtjänt yrkesverksam person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggarprofessionen, genom en betydande insats inom sektorn. Priset delades ut på Samhällsbyggnadsdagarna 15-16 oktober på Waterfront. Jan är idag chef för teknisk utveckling på NCC AB.

 

Juryn 2014:

Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Samhälle Trafikverket

Åsa Hedenberg, VD Specialfastigheter

Lise Langseth, VD Faveo Projektledning

Johan Skoglund, VD JM AB

Jan Wejdmark, ordf Samhällsbyggarna

Olof Johansson, VD Samhällsbyggarna

 

Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med 5000 medlemmar. Samhällsbyggarna är unika i sin bredd och spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.