Utgivning 2024

Samhällsbyggaren kommer ut med fyra nummer per år. Du är varmt välkommen att lämna förslag till bidrag till tidningen till Ellen Norman eller 076-778 78 35 Hör av dig till mig i god tid innan publicering och lämna bidragen senast på dagen när det är manusstopp. 

 

UTGIVNINGSPLAN SAMHÄLLSBYGGAREN 2024
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4  
2023-01-19 2023-04-12 2023-08-30 2023-10-25 Manusstopp
2022-03-05 2023-06-05 2023-10-23 2023-12-18 Utgivning