Utgivning 2023

Samhällsbyggaren kommer ut med fyra nummer per år. Du är varmt välkommen att lämna förslag till bidrag till tidningen till fredrik.hielscher@samhallsbyggaren.org eller 076-778 78 35 Hör av dig till mig i god tid innan publicering och lämna bidragen senast på dagen när det är manusstopp. 

 

UTGIVNINGSPLAN SAMHÄLLSBYGGAREN 2023
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4  
2023-01-20 2023-04-14 2023-09-01 2023-10-27 Manusstopp
2022-03-06 2023-06-05 2023-10-09 2023-12-18 Utgivning

 

Med vänliga hälsningar,

 

Fredrik Hielscher

Redaktör