Samhällsbyggnadssektorns ledande branschmagasin

 

SB 1 2020 stor

 

 

Tidningen är samhällsbyggnadssektorns ledande facktidning

Samhällsbyggaren belyser på ett kvalitativt sätt samhällsbyggnadssektorn. Tidningen utformas i samförstånd mellan branschen och journalister för att nå en hög kvalitet.

 

Målet med Samhällsbyggaren är att på ett lättförståeligt, inspirerande och professionellt sätt belysa samhällsbyggnadssektorn och bidra till att stärka läsarens kompetens för samhällsbyggandet och förståelsen för de olika yrkesroller som finns inom sektorn.

 

Samhällsbyggaren innehåller artiklar som belyser de olika utmaningar, personer och projekt som finns inom sektorn. Expertartiklar kan bestå av de senaste rönen inom ett specifikt område och sektorns senaste utveckling. Inspirerande artiklar om intressanta projekt, personer, lagar och forskning inom sektorn. Läs om infrastruktur, utbildning, husbyggande, bostäder, kontor, samverkan,hållbarhet med mera.

 

De senaste utgåvorna av den tryckta versionen av Samhällsbyggaren hittar ni här.

 

 

Annonsera i Samhällsbyggaren

Genom att annonsera i Samhällsbyggaren så når ni över 7500 högutbildade samhällsbyggare. Enkelt kan man säga att tidningen når tjänstemän och studenter verksamma inom hela samhällsbyggnads-sektorns verksamhetsområde. Ni når alltså mitt i målgruppen om ni anställer, gör affärer med och vill profilera er mot samhällsbyggare i alla dess former! 

 

En profilannons i Samhällsbyggaren stärker också företagets image och bidrar till en synlighet i en positiv miljö. Samhällsbyggarens läsare är engagerade och vill lära sig mer om branschen!

 

Samhällsbyggarna har ett stor och brett kontaktnät och når ut till flera tusen människor varje dag. Skulle ni vilja använda er av våra kanaler för att nå ut till hela samhällsbyggnadssektorn så kan ni enkelt göra det via Samhällsbyggarnas kanaler:

 

 

Fördelen med att annonsera genom oss är att ni når ut till hela samhällsbyggnadssektorn. Våra 5 000 medlemmar är allt från ekonomer, jurister, socionomer och civilingenjörer till mäklare, konstruktörer och samhällsvetare. Alla som jobbar inom sektorn är välkomna hos oss, och det är hela sektorn ni kommer att nå ut till! Prislistor inkl. utgivningsplan och kontaktpersoner finner ni nedan.

 

För mer info och bokning, kontakta Patrik Olsson, patrik.olsson@annonssaljarna.se, 08-21 68 50 annonsansvarig för Samhällsbyggaren.

 

Annonsprislista 

 

Du hittar även mer information om tidningen här.

 

 

Vilka nås genom Samhällsbyggaren?

Samhällsbyggare som nås av Samhällsbyggaren arbetar såväl inom offentlig- som privat sektor. Vare sig du söker folk som är verksamma inom tidiga skeden, byggprocessen, förvaltningen samt utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn så är Samhällsbyggaren rätt forum för dig att synas i.

 

Olika yrkesroller som ni når är bland annat: Fastighetsekonomer (värderare, förvaltare, analytiker, transaktionskonsulter, finansieringsexperter, facility managers), lantmätare, fastighetsjurister, mark- och exploateringsingenjörer, konstruktörer, anläggningsprojekterare, projektledare, teknikkonsulter, bim-konsulter, stadsutvecklare, samhällsplanerare, GIS-experter, geotekniker, installationsexperter, trafikplanerare, projektingenjörer, projektchefer, projektledare, hållbarhetschefer, miljöexperter, byggmaterialexperter, politiker, chefer, experter, professorer, doktorander, talanger, studenter, m.fl.

 

Kontaktuppgifter och fakta

Tidningen ingår i medlemskapet hos Samhällsbyggarna.  Tidningen utkommer med 3 nummer per år.

 

För idéer och uppslag till artiklar så är du välkommen att kontakta redaktionsrådets kontaktperson Pia Runfors. Pia.runfors@gmail.com.

 

För prenumeration utanför medlemskap i Samhällsbyggarna kostar ett år, 3 nr, 700 kr inkl moms, beställning görs till info@samhallsbyggarna.org. Vill du beställa lösnummer kostar de 200 kr inkl moms plus frakt.

 

För mer info och bokning, kontakta Hans Simons, hans.simons@annonssaljarna.se  08-21 68 50 annonsansvarig för Samhällsbyggarna.

 

Annonsprislista 

 

Har du förslag på expertartiklar till Samhällsbyggaren?

SB 1 2020 stor

 

Vi tror att det finns många som har förslag på eller som kan skriva bra artiklar som går på djupet inom en rad olika Samhällsbyggnadsområden. Redaktionen för tidningen Samhällsbyggaren tar emot artikeluppslag eller färdiga artiklar.

 

Gärna inom områden som:

  • Forskning och utveckling
  • Ny lagstiftning och nya upphandlingsformer
  • Projekt som använder sig av nya spännande tekniker, samverkans- och genomförandeformer, finansieringslösningar, etc
  • Senaste utvecklingen inom hållbarhet, anläggning, husbyggande, fastigheter, planering, etc
  • Problem och utmaningar inom sektorn som kan ha påverkan på ex. säkerhet, hållbarhet, bostads- och trafikförsörjning, etc
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Internationell samverkan

 

Allt som har eller kommer att få en påverkan på samhällsbyggnadssektorn kan vara intressant som expertartikel i Samhällsbyggaren.

 

Hör av dig redan idag till Pia Runfors, pia.runfors@gmail.com, projektledare och journalist i redaktionsrådet.