Försäkring Direkt Liv & Hälsa, en försäkring för medlemmar i Samhällsbyggarna

Thomas -somme -220647

Att teckna en sjukvårdsförsäkring för sig själv och sina nära och kära är idag närmast en självklarhet. Rätt väg till snabb och bra sjukvård gör att du slipper vänta i långa vårdköer och du kommer snabbt tillbaka efter sjukdom.

 

En försäkring är din garanti för att få snabbast och bästa möjliga hjälp om olyckan eller sjukdomen är framme. Den är också en trygghet för dina anhöriga om det värsta skulle inträffa. Försäkring Direkt Liv & Hälsa innebär minsta möjliga krångel för dig. Våra vårdplanerare ser till att du får den bästa vården när det passar dig. För tidsbokning ringer du 08-556 45 614.

 

Med Sjukvårdsförsäkringen i Försäkring Direkt Liv & Hälsa får du:

 

Med sjukvårdsförsäkringen i Sjukvård+ får du:

         Snabb tillgång till specialistläkare.

         Bästa möjliga vård i privat regi.

         Behandling av sjukgymnast, naprapat, kiropraktor och psykolog.

         Rådgivning och hjälp med vårdplanering av specialutbildade  sjuksköterskor.

         Resor till och från behandling

         Hemservice.

         Obegränsat försäkringsskydd så länge premien betalas.

         Vårdgaranti – besök hos specialist inom sju arbetsdagar.

         Second opinion – ytterligare bedömning vid samtliga allvarliga sjukdomar.

         Självrisk 600 kronor per skada.

         

 Dessutom har du möjlighet att teckna till viktiga komplement som:

 

Invaliditetskapital vid olycksfall med upp till 30 pbb

Dödsfallskapital till dina anhöriga med 6 pbb 

 

Försäkringen gäller längst till du fyller 67 år. Därefter kan du teckna en 
förmånlig Seniorförsäkring förutsatt att du varit försäkrad under minst 6 månader. Försäkringens omfattning framgår av villkorssammanfattningen. De fullständiga försäkringsvillkoren kan beställas från kundservice@forsakringdirekt.comeller på tel: 08-520 056 50 som även kan ge dig ytterligare information om försäkringen.

 

Premie

  

Månadspremien för Sjukvårdsförsäkringen, gäller från och med 1 januari 2019

- 35 år

209 kr

36 - 59 år

357 kr

60 - 67 år

648 kr

 

Komplettering för dig och dina nära och kära 

 

Med Försäkring Direkt Liv & Hälsa kan du få samma trygghet både för dig och dina nära och kära. Även din maka/make/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen lika förmånligt. Utöver ovan finns det en palett av tillägg som exempelvis Hemförsäkring, Barnförsäkring, Diagnosförsäkring, Sjukförsäkring med flera. För ytterligare information om dessa tillägg gå direkt tillforsakringdirekt.com 

  

Privatvårdsförsäkringen har utarbetats i samarbete mellan Samhällsbyggarna och försäkringsförmedlaren FUAB samt försäkringsgivaren Protector Försäkring. Försäkringen gäller enbart för Samhällsbyggarnas medlemmar.

 

Komplettering för dig som är egen företagare

 

Försäkring Direkt Intäkt

En försäkring som alla småföretagare borde ha!

 

Vad händer ditt företag om du blir sjuk? För att du ska slippa oroa dig och istället ägna dig åt att bli frisk har vi tagit fram Försäkring Direkt Intäkt. Med den får ditt företag ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Och till skillnad från sjukavbrottsförsäkringar får du pengarna direkt. För att teckna Försäkring Direkt Intäkt krävs att du jobbar minst 22 timmar i veckan, är fullt arbetsför (dvs inte uppbär sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller sjukpenning) och inskriven i svensk försäkringskassa. 

 

SNABBFAKTA INTÄKT

  • Ger ekonomisk ersättning till företaget vid nyckelpersons sjukdom eller olycksfall.
  • Vill du anmäla andra personer än ägare eller VD krävs hälsodeklaration.
  • Ersättningen betalas ut månatligen direkt till företaget: 15 000 per månad i högst 6 månader.
  • Premie: 321 kr per månad. Avdragsgill i din rörelse.

 

 

Just nu bjuder vi på en extra månad när du tecknar försäkringen på webben. forsakringdirekt.com

 

För mer information och ansökan se nedanstående pdf-dokument.

 

Ersätt berörda dokument med de nya ni fått med.

 

Behöver du nyttja försäkringen?

För tidsbokning ringer du: 08-556 45 614.

Om olyckan är framme och du behöver anmäla en skada hittar du all information på protectorforsakring.se.
Du kan även ringa eller mejla in och anmäla skadan direkt på: 

Telefonnummer: 08- 410 637 00

Epost: skador@protectorforsakring.se

 

Ni kan även alltid höra av er till oss på Samhällsbyggarna om ni skulle ha några frågor, info@samhallsbyggarna.org.

 

För mer information och ansökan se nedanstående pdf-dokument:

 

FUAB:s integritetspolicy

 

För- och efterköpsinfo 2019 Försäkring Direkt Liv & hälsa

 

Protector gruppförsäkringsvillkor

 

Sjukvårdsförsäkring PS220

 

För- och efterköpsinfo 2019 Försäkring Direkt Intäkt

 

Villkor Försäkring Direkt Intäkt

 

Ansökan Försäkring Direkt Liv & Hälsa

 

Behandling av personuppgifter

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala försäkringsbolag.

 

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

                                  

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med.

 

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgifts­ansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga. 

 

Behöver du nyttja försäkringen?

För tidsbokning ringer du: 08-506 088 62.

Om olyckan är framme och du behöver anmäla en skada hittar du all information på protectorforsakring.se.
Du kan även ringa eller mejla in och anmäla skadan direkt på: 

Telefonnummer: 08- 410 637 00

Epost: skador@protectorforsakring.se

 

Ni kan även alltid höra av er till oss på Samhällsbyggarna om ni skulle ha några frågor, info@samhallsbyggarna.org.