Försäkring Direkt Liv & Hälsa, en försäkring för medlemmar i Samhällsbyggarna

Thomas -somme -220647

Att teckna en sjukvårdsförsäkring för sig själv och sina nära och kära är idag närmast en självklarhet. Rätt väg till snabb och bra sjukvård gör att du slipper vänta i långa vårdköer och du kommer snabbt tillbaka efter sjukdom.

 

En försäkring är din garanti för att få snabbast och bästa möjliga hjälp om olyckan eller sjukdomen är framme. Den är också en trygghet för dina anhöriga om det värsta skulle inträffa. Försäkring Direkt Liv & Hälsa innebär minsta möjliga krångel för dig. Våra vårdplanerare ser till att du får den bästa vården när det passar dig. För tidsbokning ringer du 08-506 088 62.

 

Med Sjukvårdsförsäkringen i Försäkring Direkt Liv & Hälsa får du:

 •          Snabb tillgång till specialistläkare.
 •          Bästa möjliga vård i privat regi.
 •          Behandling av sjukgymnast, naprapat, kiropraktor och psykolog.
 •          Rådgivning och hjälp med vårdplanering av specialutbildade sjuksköterskor.
 •          Resor till och från behandling
 •          Hemservice.
 •          Obegränsat försäkringsskydd så länge premien betalas.
 •          Vårdgaranti – besök hos specialist inom sju arbetsdagar.
 •          Second opinion – ytterligare bedömning vid samtliga allvarliga sjukdomar.
 •          Självrisk 600 kronor per skada.

 

        

Dessutom har du möjlighet att teckna till viktiga komplement som:

 •          Invaliditetskapital vid olycksfall med upp till 30 pbb
 •          Dödsfallskapital till dina anhöriga med 6 pbb

 

Försäkringen gäller längst till du fyller 67 år. Därefter kan du teckna en 
förmånlig Seniorförsäkring förutsatt att du varit försäkrad under minst 6 månader. Försäkringens omfattning framgår av villkorssammanfattningen. De fullständiga försäkringsvillkoren kan beställas från kundservice@forsakringdirekt.com eller på tel: 08-520 056 50 som även kan ge dig ytterligare information om försäkringen.

 

 

Premie

Månadspremien för Sjukvårdsförsäkringen, gäller från och med 1 januari 2018:

 

- 35 år

196 kr

36 - 59 år

335 kr

60 - 67 år

605 kr

 

 

Komplettering för dig och dina nära och kära

Med Försäkring Direkt Liv & Hälsa kan du få samma trygghet både för dig och dina nära och kära. Även din maka/make/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen lika förmånligt. Utöver ovan finns det en palett av tillägg som exempelvis Hemförsäkring, Barnförsäkring, Diagnosförsäkring, Sjukförsäkring med flera. För ytterligare information om dessa tillägg gå direkt till forsakringdirekt.com

  

Privatvårdsförsäkringen har utarbetats i samarbete mellan Samhällsbyggarna och försäkringsförmedlaren FUAB samt försäkringsgivaren Protector Försäkring. Försäkringen gäller enbart för Samhällsbyggarnas medlemmar.

 

Komplettering för dig som är egen företagare

Försäkring Direkt Intäkt- En försäkring som alla småföretagare borde ha!

 

Vad händer ditt företag om du blir sjuk? För att du ska slippa oroa dig och istället ägna dig åt att bli frisk har vi tagit fram Försäkring Direkt Intäkt. Med den får ditt företag ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Och till skillnad från sjukavbrottsförsäkringar får du pengarna direkt. För att teckna Försäkring Direkt Intäkt krävs att du jobbar minst 22 timmar i veckan, är fullt arbetsför (dvs inte uppbär sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller sjukpenning) och inskriven i svensk försäkringskassa.

 

SNABBFAKTA INTÄKT

 • Ger ekonomisk ersättning till företaget vid nyckelpersons sjukdom eller olycksfall.
 • Vill du anmäla andra personer än ägare eller VD krävs hälsodeklaration.
 • Ersättningen betalas ut månatligen direkt till företaget: 15 000 per månad i högst 6 månader.
 • Premie: 321 kr per månad. Avdragsgill i din rörelse.

 

Just nu bjuder vi på en extra månad när du tecknar försäkringen på webben: forsakringdirekt.com

 

För mer information och ansökan se nedanstående pdf-dokument:

 

 

För- och efterköpsinfo 2018 Försäkring Direkt Liv & hälsa

 

Protector gruppförsäkringsvillkor

 

Sjukvårdsförsäkring PS220

 

För- och efterköpsinfo 2018 Försäkring Direkt Intäkt

 

Villkor Försäkring Direkt Intäkt

 

Ansökan Försäkring Direkt Liv & Hälsa

 

 

 

Behöver du nyttja försäkringen?

För tidsbokning ringer du: 08-506 088 62.

Om olyckan är framme och du behöver anmäla en skada hittar du all information på protectorforsakring.se.
Du kan även ringa eller mejla in och anmäla skadan direkt på: 

Telefonnummer: 08- 410 637 00

Epost: skador@protectorforsakring.se

 

Ni kan även alltid höra av er till oss på Samhällsbyggarna om ni skulle ha några frågor, info@samhallsbyggarna.org.