Remisser 

skriva

 

Samhällsbyggarna svarar regelbundet på remisser som tar upp ämnen inom Samhällsbyggnadssektorn. Remissvaren svarar våra kunniga sektioner på ämnesvis, läs mer om våra sektioner här

 

Remisser till Samhällsbyggarna kan skickas till:

 

Samhällsbyggarna

Box 160

101 23 Stockholm

 

Alternativt till info@samhallsbyggarna.org