Här kan du ladda ner Samhällsbyggarnas logotyp

Grafisk symbol

En siluett gestaltar på ett lekfullt sätt det byggda och planerade samhället. Bron länkar samman de två stadsdelarna där trädet symboliserar en hållbar utveckling och ett modernt miljötänk. Den grafiska symbolen kan även ses som en planritning för ett samhälle.

 

Text

Typsnittet heter DIN OT och är ett modernt men klassiskt typsnitt. Det har en väldigt tydlig ordbild och läsbarheten är utmärkt även i mindre storlekar. Det designades redan 1931 och har sedan dess tillämpats inom trafik och samhällsbyggnad över hela världen. Tyskland tillsammans med många andra länder använder exempelvis typsnittet för alla sina vägskyltar och bilregistreringsskyltar.

 

 

Klicka på önskad bild nedan för att ladda ner logo i png-format.

01 02 02 02 
   
 03 02  04 02
   
 05 02  06 02
   
 07 02  08 02
   
 09 02  010 02