Samhällsbyggarnas priser

Samhallsbyggarna -3

 

Årets Samhällsbyggare

Branschens klarast lysande stjärna

 

Priset delas ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn och har, genom sin gärning, utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser och främjande av samhällsutvecklingen.

 

Skicka in din nominering till Årets samhällsbyggare 2021!

 

 

Clarence Morberg-priset

Årets unga inspiratör och samhällsbyggare

 

Delas ut till en yrkesverksamperson som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser och/eller främjande av samhällsutvecklingen.

 

Skicka in din nominering till Clarence Morberg-priset 2021

 

 

Excellence in Engineering

Storartade insatser inom ingenjörskonsten

 

Excellence in Civil Engineering prisar den som genom sitt tekniska kunnande har bidragit till att utveckla samhällsbyggnadsprofessionen och -sektorn.

 

Mejla din nominering: info@samhallsbyggarna.org

 

 

Bästa examensarbete fastighetsrätt 

 

Priset delas ut till författaren eller författarna av det bästa examensarbetet inom fastighetsrätt. 

Ämnesområdet omfattar exempelvis frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor med mera.

 

 

Bästa examensarbete fastighetsekonomi

 

Priset delas ut till författaren eller författarna av det bästa examensarbetet inom fastighetsekonomi. 

Ämnesområdet omfattar exempelvis sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

 

Det går inte längre att nominera till priserna bästa examensarbete 2021. Tack alla som har skickat in bidrag – vinnarna presenteras och offentliggörs under Samhällsbyggnadsdagarna 26–27 oktober.

 

Missa inte Seminurium: Aktuella examensarbeten inom fastighetsekonomi och fastighetsrätt

 

S-kronan