Samhällsbyggarnas valberedning


Ruben Aronsson, sammankallande

VD, SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
ruben [dodododo] aronsson [atatatat] sbuf [dodododo] se

Olof Johansson

Programchef - Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket
olof [dodododo] b [dodododo] johansson [atatatat] trafikverket [dodododo] se

Sofia Granström

sofia [dodododo] granstrom [atatatat] agima [dodododo] se

Olle Forsberg

Regionschef Stockholm, NCC Property Development
olle [dodododo] forsberg [atatatat] ncc [dodododo] se