Samhällsbyggarnas styrelse 


Jan Wejdmark, ordförande

Senior Partner Newsec
jan [dodododo] wejdmark [atatatat] newsec [dodododo] se

Eva Ellenfors, vice ordförande

Egen företagare, konsult
eva [dodododo] ellenfors [atatatat] gmail [dodododo] com

Tomas Alsmarker

Civ.ing/Tekn.Lic
talsmarker [atatatat] gmail [dodododo] com

Louise Palm

Affärschef, NCC
louise [dodododo] palm [atatatat] ncc [dodododo] se

Gunnar Ersbo

gunnar [dodododo] ersbo [atatatat] lm [dodododo] se

Helena Tellberg

Avdelningschef Grus & Berg Peab Anläggning
helena [dodododo] tellberg [atatatat] peab [dodododo] se

Stefan Engdahl

Planeringsdirektör
stefan [dodododo] engdahl [atatatat] trafikverket [dodododo] se

Ulrika Fransson

Verksamhetschef för Förvaltningen för HSB Sydost
Ulrika [dodododo] Fransson [atatatat] hsb [dodododo] se

Julia Matwinska

Projektutvecklare på Skanska Nya Hem
julia [dodododo] matwinska [atatatat] skanska [dodododo] se