Samhällsbyggarnas styrelse 


Dag Björklund, ordförande

Konsult
dag_bjorklund [atatatat] hotmail [dodododo] com

Eva Ellenfors, vice ordförande

konsult
eva [dodododo] ellenfors [atatatat] gmail [dodododo] com

Nima Assadi

konsult
nima [atatatat] nimaassadi [dodododo] se

Gunnar Ersbo

Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
gunnar [dodododo] ersbo [atatatat] lm [dodododo] se

Helena Tellberg

Avdelningschef Grus & Berg Peab Anläggning
helena [dodododo] tellberg [atatatat] peab [dodododo] se

Stefan Engdahl

Planeringsdirektör, Trafikverket
stefan [dodododo] engdahl [atatatat] trafikverket [dodododo] se

Ulrika Fransson

konsult
ulrika [dodododo] fransson [dodododo] g [atatatat] gmail [dodododo] com

Julia Matwinska

Projektutvecklare, Skanska Nya Hem
julia [dodododo] matwinska [atatatat] skanska [dodododo] se