Ta tag i din kompetensutveckling och vidareutbilda dig!

utbildningar

 

Med utbildning från KTH!

kth

 

 

KTHs populära kurser Fastighetsvärdering och Offentliga spelregler - läs mer och anmäl dig under respektive kurs.

 

Samhällsbyggarna och KTH samarbetar kring vidareutbildningar för dig som är yrkesverksam. Som medlem i Samhällsbyggarna erbjuds du en bra rabatt på kurserna.

 

Offentliga spelregler 6.0 hp, 12-14 juni + 21 augusti 2017

Kursen vänder sig till projektledare och andra – inom både den privata och offentliga sektorn – som arbetar med markexploateringar och plan- och bygg­processens tidiga skeden.

 

Fastighetsvärdering och analys 7.5 hp, 20-24 november 2017 + 15-16 januari 2018 

Kursen vänder sig till dig som jobbar på bank, fastighetsbolag, som ofta kommer i kontakt med fastighetsvärderingar eller har som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter.

 

Med utbildning från STF/BFAB!

stf bild

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar från STF/BFAB

 

BFAB är bygg- och fastighetssektorns ledande utbildningsföretag.

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av intresseorganisationerna Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen med STF Ingenjörsutbildning AB som huvudägare.

 

Läs mer om STFs och BFABs utbildningar och anmäl dig här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Projektledning i byggprocessen - Diplomkurs

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Den ger dig förutsättningarna att driva ditt byggprojekt effektivt och framgångsrikt. Vi dyker ner i projektets olika skeden och går igenom vad du som projektledare särskilt bör tänka på i respektive fas. Under 11 dagar, uppdelade på 5 block får du verktyg och metoder som vässar planeringen och genomförandet av ditt/dina projekt. Du har också möjlighet att bygga upp ett unikt nätverk i de övriga kursdeltagarna, ett nätverk som du kan ha nytta av i hela ditt yrkesliv. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att skriva ett prov som vid godkänt resultat ger dig ett diplom.

 

Med utbildning från Vesterlins & Co

vesterlins logga

vesterlins bild

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar från Vesterlins & Co

 

Vesterlins är ett nytt företag, som består av ett erfaret team där fokus ligger på uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt och värdering. Vesterlins erbjuder en lång rad kurser och utbildningar inom det fastighetsrättsliga området. Det är dels rena fördjupningskurser för dig som är van att arbeta med de juridiska frågorna och vill fördjupa dig, dels mer grundläggande introduktionskurser för dig som kommer i kontakt med juridiken kring fastigheter och vill få en stabil bas. 

 

Vi ger även "Det fastighetsrättsliga programmet". Programmet utgörs av en längre utbildningsserie för yrkesverksamma som vill få en bred och fördjupad helhetsbild. Vi går där igenom allt från köp av fast egendom och olika upplåtelseformer vidare till exploatering och plangenomförande. Så, saknar du formell akademisk utbildning inom fastighetsrätt och kommer du i ditt yrke i kontakt med fastighetsrättsliga problemställningar? I så fall kan Det fastighetsrättsliga programmet vara något för dig.

 

Läs mer om Vesterlins utbildningar och anmäl dig här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna  i fältet Faktura (referensnummer)

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Vesterlins - Grundkurs i fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor 

Du som arbetar med utveckling eller förvaltning av fast egendom ställs ofta inför olika typer av fastighetsrättsliga frågor. Det kan gälla exempelvis upplåtelse, överlåtelse, tillståndsfrågor eller hur fastigheter får användas. Genom att kombinera teori och praktik lägger den här kursen en stabil grund för din fastighetsrättsliga förståelse.

 

Vesterlins - Det fastighetsrättsliga programmet

Vi går där igenom allt från köp av fast egendom och olika upplåtelseformer vidare till exploatering och plangenomförande. De olika kurserna som ges inom ramen för Det fastighetsrättsliga programmet lägger basen för den fastighetsrättsliga förståelse som krävs för att jobba praktiskt med frågorna. Delar av materialet är övergripande för att bygga en bra helhetsförståelse, andra delar är ren fördjupning i centrala delar. Så, saknar du formell akademisk utbildning inom fastighetsrätt och kommer du i ditt yrke i kontakt med fastighetsrättsliga problemställningar? I så fall kan Det fastighetsrättsliga programmet vara något för dig.

 

Med utbildning från IFL!SSE

 

SBL Företagsledning Bygg och fastighet 2017

Det här är programmet för dig som har en högre position inom bygg- och fastighetssektorn och som vill utveckla ditt ledarskap utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet utgår från förutsättningarna som finns i branschen och den verklighet som du möter på ledningsgruppsnivå, med fokus på affärsmannaskap. Du blir en säkrare och mer proaktiv chef som kan leda och motivera dina medarbetare.

 

 

Med utbildning från Moderna Kompetenser!

 moderna kompetenser (1)

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar från Moderna Kompetenser

 

Moderna Kompetenser har mer än 50 års samlad erfarenhet av affärsutveckling, både för egen del och för andras. Deras framgång bygger på ett gediget nätverk av konsulter med modern och aktuell spjutspetskompetens inom sitt område.

 

De har en vilja att utveckla saker lite till. Syftet är att göra sina kunder nöjdare, medarbetarna skickligare, strukturerna på företaget starkare och som en positiv konsekvens också lönsammare.

 

Deras nyfikenhet och brinnande intresse för personlig utveckling är det som hjälper deras kunder att skapa engagemang, delaktighet och kommunikation både inom sin egen organisation och i kundrelationer.

 

Eftersom de lever fullt ut efter vad de heter, ser de alltid till att moderna kompetenser finns tillhanda för att arbeta med det som just nu är mest aktuellt för dig eller din organisation att utveckla. Eftersom ingen organisation eller väg till utveckling är statisk, eller ens rak, arbetar de med ständigt alerta konsulter som alla delar deras intresse för moderna kompetenser.

 

Läs mer om Moderna Kompetensers utbildningar och anmäl dig här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Med utbildning från Studia!

Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här

 

 

Markanvisningstävlingar för ökad kvalitet i stadsbyggandet

27 september 2017, Stockholm

 

Att tilldela markanvisning i konkurrens ger kommunen möjlighet att skapa ökad kvalitet i nya projekt. Under denna seminariedag fördjupar du dig kring hur du arbetar med tävlingar som metod för markanvisning, hur du bäst kopplar tävlingstidpunkten till detaljplaneprocessen samt hur du arrangerar tävlingar som leder till god arkitektur och kvalitativa stadsmiljöer.

Dagen modereras av Göran Cars, professor i samhällsplanering och miljö, KTH.

 

Läs mer om kursen här 

 

 

Tillsyn av strandskyddsområden

28-29 september 2017, Stockholm

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om hur du arbetar korrekt och rättssäkert i din myndighetsutövning kring strandskydd och hur du bedriver systematisk, långsiktig och rättssäker tillsyn av strandskyddsområden i praktiken. Du får även ta del av ett antal intressanta domstolsavgöranden och vägledande domar som är viktiga att känna till för dig som arbetar med strandskyddsärenden.

 

Läs mer om kursen här 

 

Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal

17-18 oktober 2017, Stockholm 

 

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du upprättar avtal som både kommun och byggherre ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

 

Läs mer om kursen här 

 

Tillgänglighetsfrågor i bygglovsprocessen

23-24 oktober 2017, Stockholm

Under denna kurs får du kunskap om och förståelse för regelverket kring tillgänglighet i bygglovsprocessen. Du lär dig hur regelverket ska tolkas i praktiken och du ökar din säkerhet i när du bör godkänna eller avvisa avvikelser gällande tillgänglighet. Under kursen får du ta del av verktyg, mallar och checklistor som hjälper dig att arbeta rättssäkert, effektivt och systematiskt vid granskning av tillgänglighet genom hela bygglovsprocessen.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Forum Bygga Skola - Att beställa skola - en investering i hållbarhet

skola 

Forum Bygga Skolas utbildning: Att beställa skola - en investering i hållbarhet    

Utbildning läsår 2017/2018 

A beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna har du 10 % rabatt 

 

Läs mer om utbildningen här!