Ta tag i din kompetensutveckling och vidareutbilda dig!

utbildningar

 

Med utbildning från KTH!

kth

 

 

KTHs populära kurser Fastighetsvärdering och Offentliga spelregler - läs mer och anmäl dig under respektive kurs.

 

Samhällsbyggarna och KTH samarbetar kring vidareutbildningar för dig som är yrkesverksam. Som medlem i Samhällsbyggarna erbjuds du en bra rabatt på kurserna.

 

Offentliga spelregler 6.0 hp

Kursen vänder sig till projektledare och andra – inom både den privata och offentliga sektorn – som arbetar med markexploateringar och plan- och bygg­processens tidiga skeden. 

 

Hemsidan kommer uppdateras när ny kursomgång är planerad.

 

 

Fastighetsvärdering och analys 7.5 hp, 20-24 november 2017 + 15-16 januari 2018 

Kursen vänder sig till dig som jobbar på bank, fastighetsbolag, som ofta kommer i kontakt med fastighetsvärderingar eller har som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter.

 

Med utbildning från STF/BFAB!

stf bild

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar från STF/BFAB

 

BFAB är bygg- och fastighetssektorns ledande utbildningsföretag.

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av intresseorganisationerna Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen med STF Ingenjörsutbildning AB som huvudägare.

 

Läs mer om STFs och BFABs utbildningar och anmäl dig här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Projektledning i byggprocessen - Diplomkurs

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Den ger dig förutsättningarna att driva ditt byggprojekt effektivt och framgångsrikt. Vi dyker ner i projektets olika skeden och går igenom vad du som projektledare särskilt bör tänka på i respektive fas. Under 11 dagar, uppdelade på 5 block får du verktyg och metoder som vässar planeringen och genomförandet av ditt/dina projekt. Du har också möjlighet att bygga upp ett unikt nätverk i de övriga kursdeltagarna, ett nätverk som du kan ha nytta av i hela ditt yrkesliv. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att skriva ett prov som vid godkänt resultat ger dig ett diplom.

 

Med utbildning från Vesterlins & Co

vesterlins logga

vesterlins bild

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar från Vesterlins & Co

 

Vesterlins är ett nytt företag, som består av ett erfaret team där fokus ligger på uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt och värdering. Vesterlins erbjuder en lång rad kurser och utbildningar inom det fastighetsrättsliga området. Det är dels rena fördjupningskurser för dig som är van att arbeta med de juridiska frågorna och vill fördjupa dig, dels mer grundläggande introduktionskurser för dig som kommer i kontakt med juridiken kring fastigheter och vill få en stabil bas. 

 

Vi ger även "Det fastighetsrättsliga programmet". Programmet utgörs av en längre utbildningsserie för yrkesverksamma som vill få en bred och fördjupad helhetsbild. Vi går där igenom allt från köp av fast egendom och olika upplåtelseformer vidare till exploatering och plangenomförande. Så, saknar du formell akademisk utbildning inom fastighetsrätt och kommer du i ditt yrke i kontakt med fastighetsrättsliga problemställningar? I så fall kan Det fastighetsrättsliga programmet vara något för dig.

 

Läs mer om Vesterlins utbildningar och anmäl dig här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna  i fältet Faktura (referensnummer)

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Vesterlins - Grundkurs i fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor 

Du som arbetar med utveckling eller förvaltning av fast egendom ställs ofta inför olika typer av fastighetsrättsliga frågor. Det kan gälla exempelvis upplåtelse, överlåtelse, tillståndsfrågor eller hur fastigheter får användas. Genom att kombinera teori och praktik lägger den här kursen en stabil grund för din fastighetsrättsliga förståelse.

 

Vesterlins - Det fastighetsrättsliga programmet

Vi går där igenom allt från köp av fast egendom och olika upplåtelseformer vidare till exploatering och plangenomförande. De olika kurserna som ges inom ramen för Det fastighetsrättsliga programmet lägger basen för den fastighetsrättsliga förståelse som krävs för att jobba praktiskt med frågorna. Delar av materialet är övergripande för att bygga en bra helhetsförståelse, andra delar är ren fördjupning i centrala delar. Så, saknar du formell akademisk utbildning inom fastighetsrätt och kommer du i ditt yrke i kontakt med fastighetsrättsliga problemställningar? I så fall kan Det fastighetsrättsliga programmet vara något för dig.

 

 

 

Med utbildning från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

SSE

 

SBL Företagsledning Bygg och fastighet 2018

SBL programmet vänder sig till dig som har en högre chefsbefattning inom bygg- och fastighetssektorn. Dynamiken och erfarenhetsutbytet i programmet stärks av en medveten spridning av deltagarna med avseende på roller och funktioner: t. ex. fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer. Viktigast är att du vill få nya perspektiv på ledarskap och affärsutveckling, och vill utveckla dig både professionellt och personligt.

 

 

 

Med utbildning från Moderna Kompetenser!

 moderna kompetenser (1)

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar från Moderna Kompetenser

 

Moderna Kompetenser har mer än 50 års samlad erfarenhet av affärsutveckling, både för egen del och för andras. Deras framgång bygger på ett gediget nätverk av konsulter med modern och aktuell spjutspetskompetens inom sitt område.

 

De har en vilja att utveckla saker lite till. Syftet är att göra sina kunder nöjdare, medarbetarna skickligare, strukturerna på företaget starkare och som en positiv konsekvens också lönsammare.

 

Deras nyfikenhet och brinnande intresse för personlig utveckling är det som hjälper deras kunder att skapa engagemang, delaktighet och kommunikation både inom sin egen organisation och i kundrelationer.

 

Eftersom de lever fullt ut efter vad de heter, ser de alltid till att moderna kompetenser finns tillhanda för att arbeta med det som just nu är mest aktuellt för dig eller din organisation att utveckla. Eftersom ingen organisation eller väg till utveckling är statisk, eller ens rak, arbetar de med ständigt alerta konsulter som alla delar deras intresse för moderna kompetenser.

 

Läs mer om Moderna Kompetensers utbildningar och anmäl dig här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

 

 

Med utbildning från Studia!

Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här

 

 

Detaljplanering i praktiken, 21-22 mars 2018, Stockholm

 

Under denna kurs får du kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete som planförfattare, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet samt hur du samordnar ditt arbete med övriga kommunala förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande. Utbildningen vänder sig till dig som är ny som planerare i kommunen eller arbetar som konsult.

 

Läs mer om kursen här 

 

 

Tillsyn av strandskyddsområden, 31 januari- 1 februari 2018, Stockholm

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om hur du arbetar korrekt och rättssäkert i din myndighetsutövning kring strandskydd och hur du bedriver systematisk, långsiktig och rättssäker tillsyn av strandskyddsområden i praktiken. Du får även ta del av ett antal intressanta domstolsavgöranden och vägledande domar som är viktiga att känna till för dig som arbetar med strandskyddsärenden.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Bygglovsbefriade åtgärder, 6 - 7 februari 2018, Stockholm

 

Under denna kurs stärker du din kompetens om bygglovsbefriade åtgärder för att kunna handlägga dessa ärenden både korrekt och rättssäkert! Under kursen går vi igenom de åtgärder som är bygglovsbefriade med fokus på de delar där det har visat sig finnas störst tolkningsutrymme. Du får viktig kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att dessa åtgärder ska vara bygglovsbefriade och hur lagstiftningen ska tolkas i praktiken.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering, 12 -13 februari 2018, Stockholm

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur du strukturerat och målinriktat arbetar med vattenfrågor i hela planprocessen för att säkra att MKN för vatten verkligen följs.

Du får en tydlig genomgång av de viktigaste delarna som du behöver ha kunskap om för att kunna hantera vattenfrågor korrekt i hela planprocessen och därmed bidra till att miljömålen för vatten i Sverige nås!

 

Läs mer om kursen här

 

 

Med utbildning från STF!

AAIA_w DGAAAAAQAAAAAAAAu VAAAAJGJl Mj Y4M2Ji LWM5Nm Yt NGMw Zi 1i ZDUy LTkz Yzhm MWYy Zjk 0ZA 

Construction management- så funkar det! 23 november 2017 eller 21 mars 2018, Stockholm

Gå kursen CM (Construction Management) och få bättre kontroll på era projekt! Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. På den svenska marknaden ingår även de tidiga skedena i begreppet CM, som därmed kommer att innefatta projektutveckling, kalkyler och projektering.


Med CM får du mer kontroll och kan sparar både pengar och tid. 

 

Läs mer om kursen här

 

 

Med utbildning från Forum Bygga Skola!

 

Fbs _log _ny _retina2 

Uppdateras när nya utbildningstillfällen är planerade.