HYBRIT och omställningen av stålindustrin

Dr -pilot -nighttime -november -1-2022-photo -asa -backlin

 

Kokskol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över tusen år. I dag gör det stålindustrin till en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Trots allt detta är förändringar på gång. Den 20 mars besöker Samhällsbyggarnas seniorsektion Vattenfall för att få veta mer.

 

HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) – ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, gruvbolaget LKAB och Vattenfall – startade 2017 och är en strävan att förändra processen. Syftet är att minska stålindustrins koldioxidutsläpp genom att byta ut kokskolet mot vätgas tillverkat med fossilfri el (framför allt i form av vindkraft) och vatten. En process som kallas för direktreducering är tänkt att ersätta den masugnsprocess som används i dag. Restprodukten blir vatten som i sin tur kan återvinnas för produktionen av vätgas.

 

HYBRIT kan sänka koldioxidutsläppen i Sverige med 10 procent och i Finland med 7 procent vid en fullskalig implementering. 2018 började man bygga en pilotanläggning i Luleå. I juli 2021 valsade SSAB Oxelösund med gott resultat det första stålet framställt med HYBRIT-teknik, det vill säga reducerat med 100 procent vätgas i stället för med kol och koks. 

 

Sommaren 2022 invigdes bergrumslagret för fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Lagret är en viktig del av värdekedjan för fossilfri järn- och stålproduktion.

 

IMG_1119

Joakim Lilliebjörn på SB-dagarna 2023

 

Den 20 mars besöker Seniorsektionen Vattenfall och träffar Joakim Lilliebjörn, ingenjör på Vattenfalls Research and Development. Joakim kommer då berätta om Vattenfalls roll inom HYBRIT och omställningen av stålindustrin. Fokuset kommer att ligga på de energirelaterade utmaningarna och möjligheterna som denna omställning innebär.

 

20 mars - Seniorsektionen: Besök på Vattenfall och sammanträde

 

Publicerat: Torsdag 14 Mars