Seniorsektionen: Besök på Vattenfall och sammanträde

Onsdag 20 Mars kl 15:00

 

Region: Seniorsektionen

Plats: Evenemangsgatan 13, Solna

 

Seniorsektionens sammanträde

Onsdagen den 20 mars 2024 klockan 15:00

Besök på Vattenfalls Research and Development avdelningen

 

Adress: Evenemangsgatan13, Solna, Lokal Stora-Rotliden

 

Joakim Lilliebjörn möter oss vid entrén

14:50

Joakim Lilliebjörn, ingenjör på Vattenfalls R&D tar emot oss

15:00

 

Joakim har skrivit följande introduktion till sitt föredrag:

 

Kokskol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över tusen år. I dag gör det stålindustrin till en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Trots allt detta är förändringar på gång. 

 

HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) – ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, gruvbolaget LKAB och Vattenfall – startade 2017 och är en strävan att förändra processen. Syftet är att minska stålindustrins koldioxidutsläpp genom att byta ut kokskolet mot vätgas tillverkat med fossilfri el (framför allt i form av vindkraft) och vatten. En process som kallas för direktreducering är tänkt att ersätta den masugnsprocess som används i dag. Restprodukten blir vatten som i sin tur kan återvinnas för produktionen av vätgas.

 

HYBRIT kan sänka koldioxidutsläppen i Sverige med 10 procent och i Finland med 7 procent vid en fullskalig implementering. 2018 började man bygga en pilotanläggning i Luleå. I juli 2021 valsade SSAB Oxelösund med gott resultat det första stålet framställt med HYBRIT-teknik, det vill säga reducerat med 100 procent vätgas i stället för med kol och koks. 

 

Sommaren 2022 invigdes bergrumslagret för fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Lagret är en viktig del av värdekedjan för fossilfri järn- och stålproduktion.

 

I sitt föredrag berättar Joakim Lilliebjörn om Vattenfalls roll inom HYBRIT och omställningen av stålindustrin. Fokuset ligger på de energi-relaterade utmaningarna och möjligheterna som denna omställning innebär.

 

Vill du veta mer om HYBRIT? Läs här: HYBRIT - Fossilfritt stål - en gemensam möjlighet! (hybritdevelopment.se)

 

Anmäl dig till Anders Åberg: anders.aberg4@gmail.com

 

Varmt välkommen

Bo Göran Hellers och Anders Åberg

 

Mötesdagar 2024

Vad händer?

20 mars

Joakim Lilliebjörn berättar om förvaring av vätgas

24 april

Mälarprojektet, besök i Södertälje

15 maj alt. 8 maj

Övertäckning av Stockholms central

Juli

Augusti

Sommarledigt

Sommarledigt

18 september

Orienteringskartor

16 oktober

Roslagsbanan till Odenplan

13 november

Rektor för KTH

11 december

Enskilda vägar

2025

Värdering av mark och byggnader

2025

Elförbindelse Anneberg - Skanstull