Energi i avloppsvatten - En systemfråga med lokalt värde

Talare Energi I Avloppsvatten 18 Jan 2024

Torsdagen den 18 januari 2024 samlades ett trettiotal intresserade deltagare hos WSP vid Globen (Stockholm) för att diskutera avloppsvatten – ett ämne som visade sig ha lika många infallsvinklar som det fanns åhörare i rummet.


Syftet med mötet, som arrangerades av Sektionen för hållbar utveckling inom Samhällsbyggarna, var att diskutera hur vi bäst tillvaratar energiinnehållet i avloppsvatten – en aktuell fråga med såväl tekniska aspekter som juridiska och ekonomiska. 

 

Från 2050 ska alla byggnader vara nollenergibyggnader, och då blir det viktigt att förebygga varje energiförlust på byggnadsnivå. Därför är det intressant för fastighetsägare att installera avloppsvärmeväxlare. Men om det nu blir vanligt med sådana lokala lösningar – vad händer nedströms? Ett kallare vatten kommer att nå avloppsreningsverket, där processerna är utformade för en viss temperatur. Tidigare har det krävts anmälan och tillståndsansökan för att få utvinna värme ur avloppsvatten, men nu finns förslag på nya riktlinjer i ABVA som gör det svårt för VA-huvudmännen att stoppa sådana lösningar. 

 

Medverkande talare företrädde olika delar i kedjan: reningsverken, fastighetsägarna samt leverantörer av tekniklösningar för värmeväxling av avloppsvatten. 

  • Jonas Grundestam, process- och utvecklingschef vid Käppalaförbundet
  • Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet vid Fastighetsägarna
  • Jakob Skarin, Head of Analysis & Calculation Systems vid konsultföretaget Ecoclime
  • Stefan Åström, miljöekonom och VD på konsultföretaget Anthesis

 

Alla talare fick en stund för att spegla de skiftande bilderna av ämnet. Därpå följde en livlig diskussion där både talare och åhörare deltog under ledning av moderatorn Agneta Persson, Anthesis, medlem i sektionen för hållbar utveckling. 

 

Några punkter från diskussionerna:

  • Värmeåtervinning får inte ställa till mer skada eller kostnader än vad det bidrar med. Om anmälningsplikten försvinner får reningsverken en ohållbar planeringssituation.
  • Fastighetsägaren borde kunna ta betalt för att leverera uppvärmt vatten till reningsverket. Ni säger värmeutvinning, men vi säger att det är återvinning av fastighetens egen värme. Finns det lagstöd för att neka tillstånd?
  • Det finns en vinst i att ta hand om värmen nära källan, det minskar överföringsförlusterna och ger en högvärdigare värme
  • Var drar vi systemgränsen för byggnadens energianvändning? Ska det spela någon roll om värmepumpen står inne i byggnaden eller utanför?
  • Det här handlar om spelteori – när varje aktör jobbar för att tillvarata sina egna intressen kan det skapa en sämre lösning sett på totalen.

 

Sektionen för hållbar utveckling riktar ett varmt tack till alla medverkande. Ett särskilt tack till WSP som bjöd på en förstklassig frukost.

 

Ett mer omfattande referat kommer att publiceras senare på Sektionen för hållbar utveckling.

 

Text: Karin Hermansson

Sektionen för hållbar utveckling

 

 

Publicerat: Onsdag 24 Januari