Presentation av sex aktuella examensarbeten på KTH

Sepref (2)

Den 8 juni arrangerade SEPREF – the Swedish Property Research Forum – en sektion inom Samhällsbyggarna ett seminarium där 6 aktuella examensarbeten inom fastighetsekonomi och finans från KTH presenterades. 

 

Nu kan du ta del av alla presentationer!

 

Impact of Green Certification on the Rental Income of Office Buildings

Do Green Certifications Add Value to Properties?

Alexander Köhler & Johan Rydholm, masterelever KTH

 

Kreditfonder för fastighetsfinansiering

Svenska fastighetsbolags uppfattning och användning av kreditfonder

Fredrik Blomqvist & August Vilhelmson, masterelever KTH

 

The Future (of the) Office

A scenario study of what the future office could look like thanks to the progress of digitalisation

Astrid Lundman & Astrid Ålander, masterelever KTH

 

CSR engagement in profit maximizing organizations 

An overview of the main driving forces, financial incentives and considerations in business decisions

Jenny Fält & Cassandra Steffensen, masterelever KTH

 

Stockholmshyra

Är systematisk hyressättning vägen framåt? Hur påverkar läget och standarden bostadshyran? 

Louise Strömbäck, masterelev KTH

 

The future of office space - post the Covid-19 pandemic

How will the current pandemic change trends for office space? A study based on the principal actors within the industry

Jasmin David, masterelev KTHO

 

 

 

 

Publicerat: Onsdag 9 Juni