De utser årets pristagare

Namnlo ̈s Design (3) (1)

 

Vi är stolta att presentera Samhällsbyggarnas jury 2021!

Juryn består av:

Jan Wejdmark, senior partner, Newsec

Malena Havenvid, civilingenjör, doktor i företagsekonomi och lektor i byggprojektledning, KTH

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket

Ann-Louise Lökholmvd, Sweco Sverige

Lars Strömgren, vd, Samhällsbyggarna

Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst

 

Juryn utser följande utmärkelser:

Årets Samhällsbyggare

Till sektorns klarast lysande stjärna!

Priset delas ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn och har, genom sin gärning, utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser och främjande av samhällsutvecklingen.

 

Clarence Morberg-priset

Till årets unga inspiratör och samhällsbyggare

Delas ut till en yrkesverksamperson som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser och/eller främjande av samhällsutvecklingen

 

Excellence in Engineering

För storartade insatser inom ingenjörskonstens alla områden

Excellence in Civil Engineering prisar den som genom sitt tekniska kunnande har bidragit till att utveckla samhällsbyggnadsprofessionen och -sektorn.

 

 

Jury bästa examensarbete fastighetsekonomi

Peter Palm (ordförande), Malmö universitet

Lars Haag, Deutsche Pfandbriefbank
Daniel Roos, Stockholms stad

 

Priset delas ut till författaren eller författarna av det bästa examensarbetet inom fastighetsekonomi. 

Ämnesområdet omfattar exempelvis sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

 

Jury bästa examensarbete fastighetsrätt

Linda Sabel (ordförande), Lantmäteriet

Elin Davidson, Riksbyggen

Karina Liljeroos, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

 

Priset delas ut till författaren eller författarna av det bästa examensarbetet inom fastighetsrätt. 

Ämnesområdet omfattar exempelvis frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor med mera.

Lantmäteriet står för prissumman på 15 000 kronor.

 

Läs mer och nominera här!

 

Publicerat: Tisdag 20 April