Modernisering i fokus: Samhällsbyggarna uppdaterar logotyp

Ny Logga - Nyhet

 

På Samhällsbyggarnas årsmöte 2024 presenterades nästa steg i föreningens arbete mot en tydligare visuell identitet. Föreningen har tagit stegen mot en tydligare framtoning och anpassning till dagens digitala landskap genom att lansera en ny, moderniserad logotyp.

 

En klar och enhetlig grafisk profil är avgörande för att stärka igenkänning och framgång, både bland medlemmar och inom branschen. Som en del av detta arbete har föreningen beslutat att uppdatera och förtydliga sin logotyp.

 

Den uppdaterade logotypen kommer successivt att fasas in och bli alltmer synlig på olika platser och i olika sammanhang framöver. 

 

Publicerat: Tisdag 4 Juni