SEPREF-seminarium: Finansieringsmarknaden för fastigheter

Fastighetsfinansieringsmarknaden har under det senaste året ändrat karaktär. Ökade räntekostnader och minskande stödköp av statsobligationer har lett till ökade finansieringskostnader och minskad tillgång på finansiering.

 

Hur påverkar detta fastighetssektorn? Hur påverkas ratingen av obligationer? Vem vinner, vem förlorar?

 

Deltagare:

Maria Gillholm, Moody's - Rating av obligationer

Louis Landeman & Marcus Gustavsson, Danske Bank - Nuläget på finansieringsmarknaden

 

Moderator:

Birgitta Leijon, Styrgruppsmedlem, SEPREF

 

Seminariet hölls den 6 september 2023.

 

Se seminariet i efterhand:

 

Publicerat: Tisdag 17 Oktober