Var med och svara på Boverkets remisser om nya byggregler


Boverkets nya byggregler väntas träda i kraft 1 juli 2024. De ska ersätta dagens BBR (Boverkets Byggregler) och EKS (Boverkets konstruktionsregler).

 

Nu är de flesta av förskrifterna ute på remiss, och Samhällsbyggarna kommer att lämna svar i några eller alla remisser.

 

Vi söker därför dig med särskilda kunskaper i ämnet och som vill vara med och mejsla fram föreningens remissvar. Remissrådet kommer att samlas för att diskutera och planera arbetet i månadsskiftet juni–juli och svaren ska skickas in senast 25 augusti.

 

Om du är intresserad av att medverka – tveka inte att höra av dig på mejl eller telefon på kansliet: info@samhallsbyggarna.org eller här /om-oss/kontakt/

 

Läs mer om arbetet med reglerna i Samhällsbyggaren

Läs mer om Möjligheternas byggregler på Boverkets webbplats

 

Reglerna ska ut på remiss i fyra etapper. 

Etapp 1: Föreskrifterna om buller var först ut och hade slutdatum redan 2021. 

 

Etapp 2: Den andra etappen ska vara inlämnad senast den 18 juni. Den gäller föreskrifterna om hygien, hälsa och miljö, liksom säkerhet vid användning. 

 

Etapp 3: Har deadline 27 augusti och det är föreskrifterna i den som Samhällsbyggarna nu kommer att lämna svar på – se lista nedan.

 

Etapp 4: Behandlar föreskrifter om Energihushållning, har kopplats loss från tidsplanen. Den kan tidigast träda i kraft vid årsskiftet 2025–2026.

 

Remisser i etapp 3:

 

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

 

Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

 

Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

 

 

Publicerat: Måndag 12 Juni