Ny konsensusprognos från SEPREF

Copy Of Copy Of SEPREF_Q4-2

"Anar positivt trendbrott i nya konsensusprognosen"

Kontorshyresmarknaden präglas av den svaga konjunkturen. Samtidigt tycks den pessimistiska trend som synts de senaste fyra kvartalen vara på väg att klinga av.

 

Det visar den senaste konsensusprognosen som SEPREF, Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsanalys och fastighetsmarknad inom Samhällsbyggarna, presenterar för det andra kvartalet 2023.

 

Den kortsiktiga hyresprognosen som sträcker dig fram till slutet av kvartalet, alltså den 30 juni, pekar på oförändrade primehyror i Stockholm och Malmö, men däremot väntas en viss sänkning i Göteborg. 

 

– Kontorshyresmarknaden präglas just nu av en stark ”flight to quality”-trend, alltså att företagen söker sig till moderna kontorslokaler i attraktiva lägen. De uppgraderar sig både beträffande läge och kvalitet på lokalerna. Detta håller uppe primehyresnivåerna, säger Karin Witalis, som ansvarar för SEPREF:s konsensusprognos.

 

Samtidigt är konjunkturen svag och framtidsutsikterna osäkra. Detta märks i konsensusprognosen på ett års sikt och som även fortsättningsvis är relativt dämpad. Men ett trendbrott kan vara på gång. 

 

Detta kan anas främst i Stockholm och Malmö där andelen som förväntar sig sjunkande hyror på ett års sikt har minskat till 45 respektive 38 procent. I Göteborg däremot har andelen som förväntar sig att hyrorna ska sjunka det närmaste året ökat från 59 till 63 procent. 

 

– Den stora majoriteten, mellan 90–95 procent av de svarande, förväntar sig oförändrade eller sjunkande primehyror för kontor i våra tre storstäder och på ett års sikt. Men det är värt att notera att prognosen är betydligt mindre pessimistisk än vad den var i början av pandemin. 

 

Den kortsiktiga prognosen för avkastningskraven, prime offie yield, fortsätter skruvas upp under detta kvartal i Stockholm (3,60 procent) och Göteborg (4,10 procent). I Malmö är prognosen oförändrad jämfört med förra mätningen (4,50 procent). 

 

Avkastningskraven har skiftat upp väldigt snabbt sedan mitten av 2022. En stor majoritet, 85–95 procent, av de svarande spår att yielden fortsätter uppåt det närmaste året. Det är i linje med konsensusprognoserna för de tre senaste kvartalen.

 

Andelen som förväntar sig oförändrade eller sjunkande avkastningskrav det närmaste året har minskat i samtliga tre städer. 

– Det ska bli väldigt spännande att följa konsensusprognosen framöver och se när i tiden branschen förväntar sig en stabilisering i yieldutvecklingen.

 

Ta del av hela prognosen här!

 

Kontakt

Karin Witalis (ansvarig för undersökningen)

seprefkonsensus@gmail.com

+46 70 716 92 29

 

Om SEPREF:s konsensusprognos

Varje kvartal, sedan mer än tio år tillbaka, genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF), som är en sektion i föreningen Samhällsbyggarna, en konsensusprognos avseende kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt.

 

Inspirationen bakom konsensusprognosen i Sverige kommer från den Londonbaserade medlemsorganisationen Investment Property Forum (IPF) som sedan 1999 har genomfört en motsvarande undersökning för Storbritannien samt sedan 2015 för ett 30-tal storstäder i Europa.

 

Om SEPREF

SEPREF – the Swedish Property Research Forum – är en sektion för fastighetsanalys och fastighetsmarknad inom Samhällsbyggarna.

 

Ordförande: Tiffany Strand

Styrgrupp: Katharina Lindskog, Christina Gustafsson, Jon Lekander, Karin Witalis och Birgitta Leijon.

 

Publicerat: Tisdag 23 Maj