Årsmöte 2023: Helena Markgren ny ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse

Styrelse (1)

Samhällsbyggarna vill rikta ett stort tack till Tyréns för att föreningen fick hålla årsmötet i det fantastiska huvudkontoret vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. 

 

Nu är det klart vilka som ingår i Samhällsbyggarnas nya styrelse och valberedning under det kommande året. Det beslutades under föreningens årsmöte som hölls på Tyréns huvudkontor i Stockholm tisdagen den 23 maj.

 

 

A 74f 911e 5252bc 24_org

Helena Markgren är ny ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse.

Markgren är vd för Skellefteå kommuns allmännyttiga bostadsbolag Skellefteåbostäder AB (Skebo) liksom Skellefteå Industrihus, sedan i fjol. Innan dess var hon affärschef för arkitektur och projektledning på Tyréns, där hon jobbade sedan 2014.

 

Hon har också erfarenhet från byggsektorn och Consultec liksom tio år som förvaltningschef på Skellefteå kommuns fastighetskontor. 

 

”Jag brinner för att tillsammans med andra utvecklas inom hållbarhet, kvalitet och effektivitet vilket jag ser som basen för långsiktig och stabil lönsamhet. Men jag har också förstått den stora sociala påverkan, möjligheterna och det ansvar som finns inom samhällsbyggnad”, skriver hon.

 

”Jag erbjuder stort engagemang och nyfikenhet genom att lyssna, reflektera och dela med mig av mina erfarenheter. Självklart hoppas jag kunna ge extra input direkt från Norra Sverige generellt och Skellefteå specifikt som idag är mitt i en extraordinär samhällsomvandling i den gröna industrins frammarsch.” 

 

Följande personer i styrelsen fortsätter arbetet under det kommande året: 

 

Dag Björklund
Senior konsult, ordförande i Samhällsbyggarna

 

Helena Dalhamn
Affärsområdeschef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, Svefa 

 

Magnus Forsberg
Strateg, Lantmäteriet 

 

Mattias Gretzer
Regionchef, Svevia (omval)

 

Ida Karlsson
Doktorand inom Mistra Carbon Exit, Chalmers Tekniska Högskola 

 

Elisabet Spross
Innovationsledare, Sweco

 

Mattias Tegefjord
Vd Uppsalahem

 

Karolina Skog
Strategisk rådgivare inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och hållbar utveckling

 

Vi vill rikta ett stort tack till Maciej Zakrzewski, avdelningschef Investering distrikt syd, Trafikverket, för insatser i styrelsen under året.

 

Samhällsbyggarnas valberedning förstärks med Jerker Lessing som är forsknings- och utvecklingschef på BoKlok och adjungerad professor, Stanford University.

 

Jerker Lessing tilldelas Excellence in Civil Engineering 2021. Foto: BoKlok

 

Jerker Lessing har mer än 20 års erfarenhet av såväl byggindustrin som den akademiska världen. Hans specialområde är industriellt byggande och innovation i byggsektorn. Jerker har varit aktiv i Samhällsbyggarna och tidigare SVR i många år bland annat som medlem i redaktionsrådet för tidningen Samhällsbyggaren. Han tilldelades Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering 2021.            

 

Följande personer fortsätter arbetet i valberedningen under det kommande året.

 

Helena Tellberg
Verksamhetschef för samhällslokaler och idrottsanläggningar, Kungälvs kommun

  

Rikard Silverfur
Chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna

 

Dag Måhlstrand
Head of innovation, Tyréns 

 

Anna Ervast Öberg 
Affärs- och projektutvecklingschef, Folkhem

 

 

Till revisorer utsågs 

 

Micaela Karlström 
Auktoriserad revisor, suppleant, MOORE Allegretto AB (omval)

 

Anna Wretholm
Auktoriserad revisor, suppleant, MOORE Allegretto AB (nyval) 

 

Olle Hansson
Verksamhetsrevisor (omval)

 

Gunnar Ersbo
Verksamhetsrevisor (omval)

 

Ledamöter i besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare)

 

Claes-Göran Sundberg, ordförande (omval)

 

Tomas Ingemarsson (omval)

 

Sven Erik Hugosson (omval)

 

IMG_2282

IMG_2273 (1)

 

Publicerat: Onsdag 24 Maj