Föreningen Sveriges Stadsbyggare: Han är Årets stadsbyggare 2022

 

Årets stadsbyggare 2022: Thomas Nylund

 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022.

 

– Det är väldigt smickrande, jag är oerhört hedrad. Ett fint erkännande efter lång och trogen tjänst inom samhällsbyggnadsområdet, säger Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare.

 

Motiveringen lyder:

 

Thomas Nylund har under många år på olika sätt verkat aktivt och engagerat för att lyfta fram stadsbyggandets och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggandet. Han har varit verksam i frågor kring kompetensutveckling, internationalisering och samverkan mellan kommunala företag och andra aktörer, akademin och näringslivet.

 

Han verkar nu som ordförande för en företagsforskarskola för hållbar stadsutveckling ”Future Proof Cities” som är en samverkan mellan tre lärosäten (Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna och Mälardalens Universitet) med tolv doktorander huvudsakligen knutna till kommunala företag som verkar inom det kommunaltekniska området. Detta är en unik satsning där professionell och akademisk kunskap samlas för att, i samverkan med kommunaltekniska företag, näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementera lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

 

Nylund är teknologie hedersdoktor vid Högskolan i Gävle och vice ordförande i Högskolestyrelsen. Han har också varit initiativtagare till ett utbildningsprogram inom det kommunaltekniska området vid Högskolan i Gävle. En utbildning för miljöstrateger och VA-ingenjörer.

 

För hans insats och engagemang för utbildnings. och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare därför utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022.

 

 

Årets stadsbyggnadsprojekt 2022: Spårvägen i Lund

Styrelsens motivering lyder:

Att planera och bygga en spårväg är ett omfattande och utmanande stadsbyggnadsprojekt i en modern stad. Särskilt i en stad som Lund med en historisk och känslig miljö.
Projektet är ett ekonomiskt stort projekt med en krävande förhandlingsprocess med olika intressenter. Detta har inneburit lång tid från idé till förankring, finansiering och genomförande vilket krävt en stor uthållighet av alla inblandade.

Att bygga en spårväg på 2000-talet är en visionär infrastrukturlösning för att möta framtidens möjligheter att utveckla staden och tillgodose många intressen som samverkar för att fortsatt utveckla Lund som en attraktiv stad i regionen där tillgänglighet och hållbarhet tillgodoses.

Spårvägen i Lund är utformad för framtiden och som på sin sträckning från Lunds centralstation till de nya stadsdelarna knyter samman stadens centrum och centralstationen med Lunds sjukhus, universitet, högskolor, forskningsanläggningar samt med både nuvarande och framtida bostadsområden.
Efter inledande problem med spårvagnarnas teknik och lågt resande under pandemin har under det senaste året problemen åtgärdats, resandet har gått upp och resenärernas nöjdhet är hög. Utformning av spåranläggningen med gräsbeläggning och estetiskt väl utformade hållplatser har höjt kvalitén på stadsmiljön i spårvägens sträckning.

Sammantaget är projektet väl genomfört och har givit ett tillskott till stadsmiljön och en bra service för resenärerna. Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Spårvägen i Lund till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022.

 

Publicerat: Torsdag 23 Juni